Vybrané kapitoly I. Infekčné a parazitové choroby (A00 – B99)
A00.9 Cholera, bližšie neurčená
A01.0 Brušný týfus
A01.4 Paratýfus, bližšie neurčený
A02.0 Salmonelová enteritída
A02.9 Salmonelová infekcia, bližšie neurčená
A03.9 Šigelóza, bližšie neurčená
A04.0 Infekcia, zapríčinená enteropatogénnou escherichia coli
A04.1 Infekcia, zapríčinená enterotoxikogénnou escherichia coli
A04.2 Infekcia, zapríčinená enteroinvazívnou escherichia coli
A04.3 Infekcia, zapríčinená enterohemoragickou escherichia coli
A04.4 Iné črevné infekcie, zapríčinené escherichia coli
A04.5 Enteritída, zapríčinená kampylobakterom
A04.6 Enteritída, zapríčinená yersinia enterocolitica
A04.7 Enterokolitída, zapríčinená clostridium difficile
A04.8 Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená
A04.9 Baktériová črevná infekcia, bližšie neurčená
A05.0 Potravinová otrava stafylokokom
A05.1 Botulizmus
A05.2 Potravinová otrava, zapríčinená clostridium perfringens (clostridium welchii)
A05.3 Potravinová otrava, zapríčinená vibrio parahaemolyticus
A05.4 Potravinová otrava, zapríčinená bacillus cereus
A05.8 Iná bližšie určená baktériová otrava potravinami
A05.9 Bližšie neurčená baktériová otrava potravinami
A06.9 Bližšie neurčená amebóza
A07.0 Balantidióza
A07.1 Giardióza (lamblióza)
A07.2 Kryptosporidióza
A07.3 Izosporóza
A07.9 Bližšie neurčená protozoárna črevná choroba
A08.0 Rotavírusová enteritída
A08.1 Akútna gastroenteropatia, zapríčinená vírusom norwalk
A08.2 Adenovírusová enteritída
A08.3 Iná vírusová enteritída
A08.4 Bližšie neurčená vírusová črevná infekcia
A09.0 Iná a bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída infekčného pôvodu
A09.9 Bližšie neurčená gastroenteritída a kolitída
A16.1 Tuberkulóza pľúc, bez vykonania bakteriologického, molekulovobiologického a histologického vyšetrenia
A18.8 Tuberkulóza iných bližšie určených orgánov
A19.2 Bližšie neurčená akútna miliárna tuberkulóza
A19.8 Iná miliárna tuberkulóza
A19.9 Bližšie neurčená miliárna tuberkulóza
A20.9 Bližšie neurčený mor
A21.9 Bližšie neurčená tularémia
A22.9 Bližšie neurčený antrax
A23.9 Bližšie neurčená brucelóza
A24.0 Sopľavka (malleus)
A24.1 Akútna alebo fulminantná melioidóza
A24.2 Subakútna a chronická melioidóza
A24.3 Iná melioidóza
A24.4 Melioidóza, bližšie neurčená
A25.0 Spirilóza
A25.1 Streptobacilóza
A25.9 Bližšie neurčená horúčka po uhryznutí potkanom
A26.0 Kožný eryzipeloid
A26.7 Eryzipelotrixová sepsa
A26.8 Iná forma eryzipeloidu
A26.9 Bližšie neurčený eryzipeloid
A27.0 Leptospiróza, zapríčinená leptospira icterohaemorrhagiae (Weilova choroba)
A27.8 Iná forma leptospirózy
A27.9 Bližšie neurčená leptospiróza
A28.0 Pasteurelóza
A28.1 Choroba z mačacieho škrabnutia
A28.2 Extraintestinálna yersinióza
A28.8 Iná bližie neurčená baktériová zoonóza, nezatriedená inde
A28.9 Bližšie neurčená baktériová zoonóza
A30.0 Neurčená (indeterminate) lepra
A30.1 Tuberkuloidná lepra
A30.2 Hraničná (borderline) tuberkuloidná lepra
A30.3 Hraničná (borderline) lepra
A30.4 Hraničná (borderline) lepromatózna lepra
A30.5 Lepromatózna lepra
A30.8 Iná forma lepry
A30.9 Bližšie neurčená lepra
A31.0 Pľúcna mykobakterióza
A31.1 Kožná mykobakterióza
A31.80 Diseminovaná atypická mykobakterióza
A31.88 Iná infekcia, spôsobená mykobaktériou
A31.9 Bližšie neurčená mykobakterióza
A32.0 Kožná listerióza
A32.9 Bližšie neurčená listerióza
A33 Tetanus novorodencov
A34 Tetanus počas gravidity, pôrodu a v šestonedelí
A35 Iný tetanus
A36.9 Bližšie neurčená diftéria
A37.9 Bližšie neurčený pertussis
A38 Šarlach (scarlatina)
A39.2 Akútna meningokoková sepsa
A39.3 Chronická meningokoková sepsa
A39.4 Bližšie neurčená meningokoková sepsa
A39.8 Iná meningokoková infekcia
A39.9 Meningokoková infekcia, bližšie neurčená
A40.0 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny A
A40.1 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny B
A40.2 Sepsa, zapríčinená streptokokom zo skupiny D
A40.3 Sepsa, zapríčinená streptococcus pneumoniae
A40.8 Iná streptokoková sepsa
A40.9 Bližšie neurčená streptokoková sepsa
A41.9 Sepsa, bližšie neurčená
A42.9 Bližšie neurčená aktinomykóza
A43.0 Pľúcna nokardióza
A43.1 Kožná nokardióza
A43.8 Iná forma nokardiózy
A43.9 Bližšie neurčená nokardióza
A44.9 Bližšie neurčená bartonelóza
A46 Eryzipel (erysipelas, ruža)
A49.0 Stafylokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.1 Streptokoková infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.2 Infekcia haemophilus influenzae na bližšie neurčenom mieste
A49.3 Mykoplazmová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.8 Iná baktériová infekcia na bližšie neurčenom mieste
A49.9 Baktériová infekcia, bližšie neurčená
A50.9 Bližšie neurčený vrodený syfilis
A51.0 Primárny genitálny syfilis
A51.1 Primárny análny syfilis
A51.2 Primárny syfilis na inom mieste
A51.3 Sekundárny syfilis kože a slizníc
A51.4 Iná forma sekundárneho syfilisu
A51.5 Latentný včasný syfilis
A51.9 Bližšie neurčený včasný syfilis
A52.9 Bližšie neurčený neskorý syfilis
A53.0 Latentný syfilis, bližšie neurčený ako včasný alebo neskorý
A53.9 Syfilis, bližšie neurčený
A54.9 Bližšie neurčená gonokoková infekcia
A55 Lymphogranuloma inguinale (lymphogranuloma venereum), zapríčinený chlamýdiou
A56.0 Chlamýdiová infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy
A56.1 Chlamýdiová infekcia panvovej pobrušnice a močovopohlavných ústrojov
A56.2 Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy
A56.3 Chlamýdiová infekcia anusu a rekta
A56.4 Chlamýdiová infekcia faryngu
A56.8 Pohlavne prenosná chlamýdiová infekcia na iných miestach
A57 Mäkký vred (ulcus molle)
A58 Granuloma venereum (inguinale)
A59.0 Urogenitálna trichomonadóza
A59.9 Bližšie neurčená trichomonadóza
A60.0 Infekcia genitálií a močovopohlavnej sústavy herpetickým vírusom
A60.1 Infekcia perianálnej kože a rekta, zapríčinená herpetickým vírusom
A60.9 Bližšie neurčená anogenitálna infekcia, zapríčinená herpetickým vírusom
A63.0 Anogenitálne (venerické) bradavice
A63.8 Iná prevažne pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A64 Pohlavne prenosná choroba, bližšie neurčená
A65 Nevenerický syfilis
A66.0 Primárna lézia pri frambézii
A66.9 Bližšie neurčená frambézia
A67.9 Bližšie neurčená pinta
A68.0 Návratná horúčka, prenášaná všami
A68.1 Návratná horúčka, prenášaná kliešťami
A68.9 Bližšie neurčená návratná horúčka
A69.0 Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída
A69.1 Iná fusospirochetóza
A69.2 Lymská choroba
A69.8 Iná, bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A69.9 Bližšie neurčená infekcia, zapríčinená spirochétami
A70 Infekcia, zapríčinená chlamydia psittaci
A71.0 Trachóm, začiatočné štádium
A71.1 Trachóm, aktívne štádium
A71.9 Bližšie neurčený trachóm
A74.9 Bližšie neurčená chlamýdiová infekcia
A75.0 Škvrnitý týfus, prenášaný všami, zapríčinený rickettsia prowazeki
A75.1 Návratný škvrnitý týfus (Brillova choroba)
A75.2 Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia typhi
A75.3 Škvrnitý týfus, zapríčinený rickettsia tsutsugamushi (rickettsia orientalis)
A75.9 Bližšie neurčený škvrnitý týfus
A77.0 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia rickettsii
A77.1 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia conorii
A77.2 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia siberica
A77.3 Škvrnitá horúčka, zapríčinená rickettsia australis
A77.8 Iná škvrnitá horúčka
A77.9 Bližšie neurčená škvrnitá horúčka
A78 Q-horúčka
A79.0 Volynská (zákopová) horúčka
A79.1 Riketsiové kiahne, zapríčinené rickettsia akari
A79.8 Iná riketsióza, bližšie neurčená
A79.9 Riketsióza, bližšie neurčená
A80.0 Akútna paralytická poliomyelitída spojená s očkovaním
A80.1 Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená importovaným divým vírusom
A80.2 Akútna paralytická poliomyelitída, zapríčinená domácim divým vírusom
A80.3 Iná a bližšie neurčená akútna paralytická poliomyelitída
A80.4 Akútna neparalytická poliomyelitída
A80.9 Bližšie neurčená akútna poliomyelitída
A81.0 Creutzfeldtova-Jakobova choroba
A81.1 Subakútna sklerotizujúca panencefalitída
A81.2 Progresívna multifokálna leukoencefalopatia
A81.8 Iná pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A81.9 Bližšie neurčená pomalá vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A82.0 Lesná besnota
A82.1 Besnota, mestská forma
A82.9 Bližšie neurčená besnota
A83.9 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná komármi
A84.9 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná kliešťami
A85.2 Bližšie neurčená vírusová encefalitída, prenášaná článkonožcami
A85.8 Iná, bližšie určená vírusová encefalitída
A86 Bližšie neurčená vírusová encefalitída
A87.2 Lymfocytová choriomeningitída
A87.8 Iná vírusová meningitída
A87.9 Bližšie neurčená vírusová meningitída
A88.0 Enterovírusová exantémová horúčka (Bostonský exantém)
A88.1 Epidemické vertigo (ošiaľ)
A88.8 Iná, bližšie určená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A89 Bližšie neurčená vírusová infekcia centrálnej nervovej sústavy
A90 Horúčka dengue (klasická dengue)
A91 Hemoragická horúčka dengue
A92.0 Vírusová choroba Chikungunya
A92.1 Horúčka O’nyong-nyong
A92.2 Venezuelská horúčka koní
A92.3 Vírusová infekcia Západného Nílu
A92.4 Riftská horúčka
A92.8 Iná, bližšie určená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A92.9 Bližšie neurčená vírusová horúčka, prenášaná komármi
A93.0 Choroba, zapríčinená vírusom oropouche
A93.1 Horúčka papatači (prenášaná komármi phlebotomus papatasi)
A93.2 Koloradská kliešťová horúčka
A93.8 Iná, vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie určená
A94 Vírusová horúčka, prenášaná článkonožcami, bližšie neurčená
A95.9 Bližšie neurčená žltá zimnica
A96.0 Juninská hemoragická horúčka
A96.1 Hemoragická horúčka, zapríčinená vírusom machupo
A96.2 Horúčka Lassa
A96.8 Iná arenavírusová hemoragická horúčka
A96.9 Bližšie neurčená arenavírusová hemoragická horúčka
A98.0 Krymsko-konžská hemoragická horúčka
A98.1 Omská hemoragická horúčka
A98.2 Horúčka Kyasanurského lesa
A98.3 Choroba, zapríčinená marburským vírusom
A98.4 Choroba, zapríčinená vírusom ebola
A98.5 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom
A99 Bližšie neurčená vírusová hemoragická horúčka