Obsah tejto stránky sa pripravuje.

Pre adresnosť  informácie,  zefektívnenie, a väčšie  súkromie boli  v kontaktoch infodoktor.sk vytvorené 3  uzavreté  skupiny (diskusné fórum pre definovanú skupinu) :

1. Infodoktor – Lekári

2. Infodoktor – Sestry, Pôrodné asistentky, Záchranári

3. Infodoktor-  Pacienti (nezdravotnícky pracovník)

V prípade záujmu  navštívte stránku: https://www.facebook.com/infodoktor.sk

Ďakujeme, realizačný tím infodoktor.sk