Vybrané kapitoly  IV. Endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 – E90)
E03.4 Získaná atrofia štítnej žľazy
E03.5 Myxedémová kóma
E03.8 Iná hypotyreóza, bližšie určená
E03.9 Hypotyreóza, bližšie neurčená
E04.0 Netoxická difúzna struma (hrvoľ)
E04.1 Netoxický solitárny uzol štítnej žľazy
E04.2 Netoxická viacuzlová struma (hrvoľ)
E04.8 Iná netoxická struma, bližšie určená
E04.9 Netoxická struma (hrvoľ), bližšie neurčená
E05.4 Hypertyreóza (tyreotoxikóza) vyvolaná umelo (hyperthyreosis factitia)
E05.5 Tyreotoxická kríza
E05.8 Iná hypertyreóza (tyreotoxikóza)
E05.9 Hypertyreóza (tyreotoxikóza), bližšie neurčená
E06.0 Akútny zápal štítnej žľazy
E06.1 Subakútna tyreoiditída
E06.2 Chronická tyreoiditída s prechodnou hypertyreózou (tyreotoxikózou)
E06.3 Autoimunitná tyreoiditída
E06.4 Tyreoiditída vyvolaná liekom
E06.5 Iná chronická tyreoiditída
E06.9 Tyreoiditída, bližšie neurčená
E07.9 Choroba štítnej žľazy, bližšie neurčená
E10.80 Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E10.81 Diabetes mellitus, typ 1, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E10.90 Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, kompenzovaný
E10.91 Diabetes mellitus, typ 1, bez komplikácií, dekompenzovaný
E11.72 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, kompenzovaný
E11.73 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.74 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, kompenzovaný
E11.75 Diabetes mellitus, typ 2, s viacerými komplikáciami, so syndrómom diabetickej nohy, dekompenzovaný
E11.80 Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, kompenzovaný
E11.81 Diabetes mellitus, typ 2, s bližšie neurčenými komplikáciami, dekompenzovaný
E11.90 Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, kompenzovaný
E11.91 Diabetes mellitus, typ 2, bez komplikácií, dekompenzovaný
E16.2 Hypoglykémia, bližšie neurčená
E24.4 Pseudo-Cushingov syndróm vyvolaný alkoholom
E24.9 Cushingov syndróm, bližšie neurčený
E25.9 Adrenogenitálna porucha, bližšie neurčená
E26.0 Primárny hyperaldosteronizmus
E26.1 Sekundárny hyperaldosteronizmus
E26.8 Iný hyperaldosteronizmus
E26.9 Hyperaldosteronizmus, bližšie neurčený
E27.0 Iná hyperfunkcia kôry nadobličiek
E27.1 Primárna nedostatočnosť kôry nadobličiek (Addisonova choroba)
E27.2 Addisonova kríza
E27.3 Nedostatočnosť kôry nadobličiek vyvolaná liekmi
E28.2 Syndróm polycystických ovárií
E28.3 Primárna nedostatočnosť vaječníkov (primárna ováriová insuficiencia)
E28.9 Porucha funkcie vaječníkov, bližšie neurčená
E29.0 Hyperfunkcia semenníkov
E29.1 Hypofunkcia semenníkov
E29.8 Iná porucha funkcie semenníkov
E29.9 Porucha funkcie semenníkov, bližšie neurčená
E30.0 Oneskorená puberta
E30.1 Predčasná puberta
E30.8 Iná porucha puberty
E30.9 Porucha puberty, bližšie neurčená
E34.51 Syndróm úplnej rezistencie na androgény
E34.59 Syndróm rezistencie na androgény, bližšie neurčený
E34.9 Endokrinná porucha, bližšie neurčená
E40 Kvašiorkor
E41 Výživový (nutričný) marazmus
E42 Marantický kvašiorkor
E43 Ťažká proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E44.0 Proteínovo-energetická podvýživa stredného stupňa
E44.1 Proteínovo-energetická podvýživa mierneho stupňa
E45 Zaostávanie vo vývine v dôsledku proteínovo-energetickej podvýživy
E46 Proteínovo-energetická podvýživa, bližšie neurčená
E63.1 Nedostatok vo výžive v dôsledku nerovnováhy v zložení potravy
E63.8 Iný bližšie určený nedostatok vo výžive
E63.9 Nedostatok vo výžive, bližšie neurčený
E65 Lokalizovaná obezita (tučnota)
E66.00 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.01 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.02 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.09 Obezita (tučnota) zapríčinená nadmerným energetickým príjmom, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.10 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.11 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.12 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.19 Obezita (tučnota) zapríčinená liekmi, Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.20 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.21 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.22 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.29 Extrémna obezita (extrémna tučnota) s alveolovou hypoventiláciou, Body Mass Index (BMI) bližšie neurčený
E66.80 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.81 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.82 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.89 Iná obezita (tučnota), Body Mass Index (BMI) neurčený
E66.90 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 30 do menej ako 35
E66.91 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) od 35 do menej ako 40
E66.92 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) 40 a viac
E66.99 Obezita (tučnota), bližšie neurčená, Body Mass Index (BMI) neurčený
E78.0 Izolovaná hypercholesterolémia
E78.1 Izolovaná hypertriacylglycerolémia
E78.2 Zmiešaná hyperlipidémia
E78.3 Hyperchylomikronémia
E78.5 Hyperlipidémia, bližšie neurčená
E79.0 Hyperurikémia bez znakov zápalovej artritídy alebo tofovej dny
E87.2 Acidóza
E87.3 Alkalóza
E87.4 Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy
E87.5 Hyperkáliémia
E87.6 Hypokáliémia
E87.7 Preťaženie tekutinou
E87.8 Iná porucha rovnováhy elektrolytov a tekutín, nezatriedená inde
E88.1 Lipodystrofia, nezatriedená inde
E88.2 Lipomatóza, nezatriedená inde
E89.0 Hypotyreóza po lekárskom výkone
E89.1 Hypoinzulinémia po lekárskom výkone
E89.2 Hypoparatyreóza po lekárskom výkone
E89.3 Hypopituitarizmus po lekárskom výkone
E89.4 Zlyhanie vaječníkov po lekárskom výkone
E89.5 Hypofunkcia semenníkov po lekárskom výkone
E89.6 Hypofunkcia kôry nadobličiek alebo drene nadobličiek po lekárskom výkone
E89.8 Iná endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone
E89.9 Endokrinná a metabolická porucha po lekárskom výkone, bližšie neurčená