Vybrané kapitoly X. Choroby dýchacej sústavy (J00 – J99)
J00 Akútny zápal nosohltana (nádcha)
J01.0 Akútny zápal čeľustnej dutiny (akútna maxilárna sinusitída)
J01.1 Akútny zápal čelovej dutiny (akútna frontálna sinusitída)
J01.2 Akútny zápal čuchovej dutiny (akútna etmoidálna sinusitída)
J01.3 Akútny zápal klinovitej dutiny (akútna sfenoidálna sinusitída)
J01.4 Akútna pansinusitída
J01.8 Iný akútny zápal prinosových dutín
J01.9 Zápal prinosových dutín, bližšie neurčený
J02.0 Streptokokový zápal hltana
J02.9 Akútny zápal hltana, bližšie neurčený
J03.0 Streptokokový zápal mandlí
J03.9 Akútny zápal mandlí, bližšie neurčený
J04.0 Akútny zápal hrtana
J04.1 Akútny zápal priedušnice
J04.2 Akútny zápal hrtana a priedušnice
J05.0 Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup)
J05.1 Akútny zápal hrtanovej príklopky (epiglotitída)
J06.0 Akútny zápal hrtana a hltana (akútna laryngofaryngitída)
J06.8 Iná akútna infekcia horných dýchacích ciest na viacerých miestach
J06.9 Akútna infekcia horných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J09 Chrípka, zapríčinená určitým identifikovaným vírusom chrípky
J10.0 Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, so zápalom pľúc
J10.1 Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými respiračnými prejavmi
J10.8 Chrípka, zapríčinená iným identifikovaným vírusom chrípky, s inými prejavmi
J11.0 Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, so zápalom pľúc
J11.1 Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými respiračnými prejavmi
J11.8 Chrípka, zapríčinená neidentifikovaným vírusom, s inými prejavmi
J12.9 Vírusový zápal pľúc, bližšie neurčený
J15.9 Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený
J16.0 Chlamýdiový zápal pľúc
J18.0 Bronchopneumónia, bližšie neurčená
J18.9 Zápal pľúc, bližšie neurčený
J20.9 Akútna bronchitída, bližšie neurčená
J21.9 Akútna bronchiolitída, bližšie neurčená
J22 Akútna infekcia dolných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J30.0 Vazomotorická rinitída
J30.1 Alergická rinitída, zapríčinená peľom
J30.2 Iná sezónna alergická rinitída
J30.3 Iná alergická rinitída
J30.4 Alergická rinitída, bližšie neurčená
J31.0 Chronický zápal nosa
J31.1 Chronický zápal nosohltana
J31.2 Chronický zápal hltana
J32.0 Chronický zápal čeľustnej dutiny
J32.1 Chronický zápal čelovej dutiny (chronická frontálna sinusitída)
J32.2 Chronický zápal čuchových dutín
J32.3 Chronický zápal klinovitej dutiny
J32.4 Chronická pansinusitída
J32.8 Iná chronická sinusitída
J32.9 Chronická sinusitída, bližšie neurčená
J33.0 Polyp nosovej dutiny
J33.1 Deformujúca polypóza prinosovej dutiny
J33.8 Iný polyp prinosovej dutiny
J33.9 Nosový polyp, bližšie neurčený
J34.0 Absces, furunkul a karbunkul nosa
J34.1 Cysta a mukokéla nosa a prinosovej dutiny
J34.2 Vybočenie nosovej priehradky
J34.3 Hypertrofia nosových mušlí
J34.8 Iná choroba nosa a prinosových dutín, bližšie určená
J35.0 Chronický zápal mandlí (chronická tonzilitída)
J35.1 Hyperplázia mandlí
J35.2 Hyperplázia adenoidného tkaniva
J35.3 Hypertrofia mandlí s hypertrofiou adenoidného tkaniva
J35.8 Iná chronická choroba mandlí a adenoidného tkaniva
J35.9 Choroba mandlí a adenoidného tkaniva, bližšie neurčená
J36 Peritonzilárny absces
J37.0 Chronický zápal hrtana
J37.1 Chronický zápal hrtana a priedušnice
J38.00 Obrna hlasiviek a hrtana, bližšie neurčená
J38.01 Jednostranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana
J38.02 Jednostranná úplná obrna hlasiviek a hrtana
J38.03 Obojstranná čiastočná obrna hlasiviek a hrtana
J38.1 Polyp hlasivky a hrtana
J38.2 Uzlíky hlasiviek
J38.3 Iné choroby hlasiviek
J38.4 Opuch hrtana
J38.5 Spazmus hrtana
J38.6 Zúženie (stenóza) hrtana
J38.7 Iná choroba hrtana
J39.0 Retrofaryngový a parafaryngový absces
J39.1 Iný absces hltana
J39.2 Iná choroba hltana
J39.3 Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest na bližšie neurčenom mieste
J39.9 Choroba horných dýchacích ciest, bližšie neurčená
J40 Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická
J42 Chronická bronchitída, bližšie neurčená
J43.0 MacLeodov syndróm
J43.1 Panlobulárny emfyzém
J43.9 Emfyzém, bližšie neurčený
J44.99 Bližšie neurčená chronická obštrukčná choroba pľúc, FEV1 neurčený
J45.0 Prevažne alergická bronchiálna astma
J45.8 Zmiešaná bronchiálna astma
J45.9 Bronchiálna astma, bližšie neurčená
J46 Status asthmaticus (záduchový stav)
J47 Bronchiektázie (rozšírenie priedušiek)
J63.8 Pneumokonióza, zapríčinená inými bližšie určenými anorganickými prachmi
J64 Pneumokonióza, bližšie neurčená
J65 Pneumokonióza združená s tuberkulózou
J67.9 Hypersenzitívna pneumonitída (alergická alveolitída), zapríčinená bližšie neurčeným organickým prachom
J68.9 Bližšie neurčená choroba dýchacej sústavy, zapríčinená chemikáliami, plynmi, dymom a výparmi
J70.9 Choroba dýchacej sústavy, zapríčinená bližšie neurčenými vonkajšími faktormi
J80 Syndróm respiračnej tiesne dospelých (ARDS)
J81 Pľúcny opuch (pľúcny edém)
J84.9 Choroba interstícia pľúc, bližšie neurčená
J90 Pohrudnicový výpotok, nezatriedený inde
J93.9 Pneumotorax, bližšie neurčený
J94.1 Fibrotorax
J94.2 Hemotorax
J94.9 Choroba pohrudnice, bližšie neurčená
J95.0 Porucha tracheostómie
J95.4 Mendelsonov syndróm
J95.5 Subglotická stenóza po chirurgickom výkone
J95.80 Iatrogénny pneumotorax
J96.90 Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ I (hypoxémický)
J96.91 Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ II (hypoxémicko-hyperkapnický)
J96.99 Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, neurčeného typu
J98.9 Choroba dýchacej sústavy, bližšie neurčená