Vybrané kapitoly XIII. Choroby svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva (M00 – M99)
M00.90 Bližšie neurčená pyogénna artritída na viacerých miestach
M00.91 Bližšie neurčená pyogénna artritída v oblasti pleca (kľúčna kosť, lopatka, akromioklavikulárny, ramenný, sternoklavikulárny kĺb)
M00.92 Bližšie neurčená pyogénna artritída nadlaktia (ramenná kosť, lakťový kĺb)
M00.93 Bližšie neurčená pyogénna artritída predlaktia (lakťová kosť, vretenná kosť, zápästný kĺb)
M00.94 Bližšie neurčená pyogénna artritída ruky (prsty, zápästie, záprstie, kĺby medzi týmito kosťami)
M00.95 Bližšie neurčená pyogénna artritída panvovej oblasti a stehna (panva, stehnová kosť, zadok, bedrový kĺb, sakroiliakálny kĺb)
M00.96 Bližšie neurčená pyogénna artritída predkolenia (ihlica, píšťala, kolenný kĺb)
M00.97 Bližšie neurčená pyogénna artritída členka a nohy (predpriehlavok, priehlavok, prsty nohy, členkový kĺb, iné kĺby nohy)
M00.98 Bližšie neurčená pyogénna artritída na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M00.99 Bližšie neurčená pyogénna artritída na neurčenom mieste
M02.89 Iná reaktívna artritída na neurčenom mieste
M02.90 Bližšie neurčená reaktívna artritída na viacerých miestach
M05.00 Feltyho syndróm na viacerých miestach
M05.09 Feltyho syndróm na neurčenom mieste
M05.89 Iná séropozitívna reumatoidná artritída s artritídou na neurčenom mieste
M05.90 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na viacerých miestach
M05.99 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.00 Séronegatívna reumatoidná artritída na viacerých miestach
M06.09 Séronegatívna reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.10 Stillova choroba dospelých s postihnutím kĺbov na viacerých miestach
M06.89 Iná bližšie určená reumatoidná artritída na neurčenom mieste
M06.90 Bližšie neurčená reumatoidná artritída na viacerých miestach
M08.09 Juvenilná reumatoidná artritída dospelých na neurčenom mieste
M10.49 Iná sekundárna dna na neurčenom mieste
M10.90 Bližšie neurčená dna na viacerých miestach
M10.99 Bližšie neurčená dna na neurčenom mieste
M13.0 Polyartritída, bližšie neurčená
M13.19 Monoartritída na neurčenom mieste, nezatriedená inde
M13.90 Bližšie neurčená artritída na viacerých miestach
M13.99 Bližšie neurčená artritída na neurčenom mieste
M15.0 Primárna generalizovaná (osteo)artróza
M15.1 Heberdenove uzly (s artropatiou)
M15.2 Bouchardove uzly (s artropatiou)
M15.4 Erozívna (osteo)artróza
M16.9 Koxartróza, bližšie neurčená
M17.9 Gonartróza, bližšie neurčená
M19.99 Bližšie neurčená artróza na neurčenom mieste
M20.6 Získaná deformita prsta (prstov), bližšie neurčená
M23.90 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené, na viacerých miestach
M23.99 Vnútorné poškodenie kolenného kĺbu, bližšie neurčené: bližšie neurčený väz alebo bližšie neurčený meniskus
M25.09 Hemartros na neurčenom mieste
M25.79 Osteofyt na neurčenom mieste
M30.0 Polyarteritis nodosa
M30.1 Polyarteritída s postihnutím pľúc (Churgova-Straussovej)
M30.2 Juvenilná polyarteritída
M30.3 Mukokutánny uzlinový syndróm (Kawasakiho)
M31.0 Hypersenzitívna vaskulitída (leukocytoklastická)
M31.1 Trombotická mikroangiopatia
M31.2 Letálny granulóm strednej čiary (midline granuloma, granuloma gangraenescens)
M31.3 Wegenerova granulomatóza
M31.4 Syndróm aortálneho oblúka (Takayasuov syndróm)
M31.5 Obrovskobunková arteritída s polymyalgia rheumatica
M31.8 Iná nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie určená
M31.9 Nekrotizujúca vaskulopatia, bližšie neurčená
M32.0 Lupus erythematosus, vyvolaný liekmi
M32.9 Systémový lupus erythematosus, bližšie neurčený
M33.0 Juvenilná dermatomyozitída
M33.2 Polymyozitída
M33.9 Dermatopolymyozitída, bližšie neurčená
M34.0 Progresívna systémová skleróza
M34.1 Syndróm CR(E)ST
M34.2 Systémová skleróza, vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami
M34.9 Systémová skleróza, bližšie neurčená
M35.0 Sicca syndróm (Sjögrenov syndróm)
M35.1 Iné prekrývajúce sa syndrómy
M35.2 Behçetova choroba
M35.3 Polymyalgia rheumatica
M35.4 Difúzna (eozinofilná) fasciitída
M35.6 Recidivujúca panikulitída (Pfeiferova-Weberova-Christianova choroba)
M35.7 Syndróm hypermobility
M35.9 Systémové postihnutie spojiva, bližšie neurčené
M40.09 Posturálna kyfóza bližšie neurčenej oblasti
M40.39 Plochý chrbát bližšie neurčenej oblasti
M40.59 Bližšie neurčená lordóza bližšie neurčenej oblasti
M41.39 Hrudníková skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.49 Neuromyopatická skolióza bližšie neurčenej oblasti
M41.99 Bližšie neurčená skolióza bližšie neurčenej oblasti
M42.99 Osteochondróza chrbtice v bližšie neurčenej oblasti, bližšie neurčená
M43.19 Spondylolistéza v bližšie neurčenej oblasti
M43.29 Iná fúzia chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M43.6 Torticollis
M43.89 Iná bližšie určená deformujúce dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M43.90 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia na viacerých miestach chrbtice
M43.99 Bližšie neurčená deformujúca dorzopatia bližšie neurčenej oblasti
M45.09 Ankylozujúca spondylitída bližšie neurčenej oblasti
M46.09 Spinálna entezopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.29 Osteomyelitída stavca v bližšie neurčenej oblasti
M46.49 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky v bližšie neurčenej oblasti
M46.59 Iná infekčná spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.89 Iná bližšie určená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M46.99 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia bližšie neurčenej oblasti
M47.90 Bližšie neurčená spondylóza na viacerých miestach chrbtice
M47.99 Bližšie neurčená spondylóza bližšie neurčenej oblasti
M48.09 Stenóza spinálneho kanála v bližšie neurčenej oblasti
M48.29 Baastrupov syndróm v bližšie neurčenej oblasti
M48.39 Traumatická spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M48.49 Únavová zlomenina stavca v bližšie neurčenej oblasti
M48.59 Kompresia (zrútenie) tela stavca v bližšie neurčenej oblasti, nezatriedená inde
M48.90 Bližšie neurčená spondylopatia na viacerých miestach chrbtice
M48.99 Bližšie neurčená spondylopatia v bližšie neurčenej oblasti
M50.9 Poškodenie krčnej medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
M51.9 Poškodenie medzistavcovej platničky, bližšie neurčené
M53.29 Instabilita chrbtice v bližšie neurčenej oblasti
M53.90 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta na viacerých miestach chrbtice
M53.99 Bližšie neurčená choroba chrbtice a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.09 Panikulitída krku a chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M54.19 Radikulopatia v bližšie neurčenej oblasti
M54.2 Cervikalgia
M54.3 Ischialgia
M54.4 Lumboischialgia
M54.5 Bolesť v krížoch
M54.6 Bolesť v oblasti hrudníkovej chrbtice
M54.90 Bližšie neurčená bolesť chrbta na viacerých miestach chrbtice
M54.99 Bližšie neurčená bolesť chrbta v bližšie neurčenej oblasti
M60.09 Infekčná myozitída na neurčenom mieste
M60.19 Intersticiálna myozitída na neurčenom mieste
M60.99 Bližšie neurčená myozitída na neurčenom mieste
M61.99 Bližšie neurčené vápenatenie a kostnatenie svalu na neurčenom mieste
M62.09 Diastáza svalu na neurčenom mieste
M62.29 Ischemický infarkt svalu na neurčenom mieste
M62.39 Syndróm nehybnosti (paraplegický) na neurčenom mieste
M62.49 Kontraktúra svalu na neurčenom mieste
M62.59 Zmenšenie a atrofia svalu, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M62.69 Poškodenie svalu z preťaženia na neurčenom mieste
M62.99 Bližšie neurčená choroba svalu na neurčenom mieste
M65.09 Absces šľachovej pošvy na neurčenom mieste
M65.29 Vápenatejúca tendinitída na neurčenom mieste
M65.3 Skákavý (lúpavý) prst (digitus recellens)
M65.4 Styloradiálna tendosynovitída (de Quervainova)
M65.90 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na viacerých miestach
M65.99 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída na neurčenom mieste
M66.0 Puknutie popliteálnej cysty
M66.59 Spontánne roztrhnutie neurčených šliach na neurčenom mieste
M67.99 Bližšie neurčená choroba synoviálnej blany a šliach na neurčenom mieste
M70.0 Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia
M70.2 Burzitída olekranu (banícky lakeť)
M70.4 Prepatelárna burzitída
M70.6 Trochanterická burzitída
M70.9 Choroba mäkkého tkaniva súvisiaca so zaťažovaním, preťažovaním a tlakom, bližšie neurčená
M71.99 Bližšie neurčená burzopatia na neurčenom mieste
M72.99 Bližšie neurčená fibromatóza na neurčenom mieste
M75.0 Adhezívna kapsulitída pleca
M75.1 Syndróm manžety rotátorov
M75.2 Tendinitída m. biceps brachii
M75.3 Vápenatejúca tendinitída pleca
M75.4 Syndróm narazeného ramena
M75.5 Burzitída pleca
M75.8 Iné poškodenie pleca
M75.9 Poškodenie pleca, bližšie neurčené
M76.9 Entezopatia dolnej končatiny, bližšie neurčená
M77.0 Mediálna epikondylitída
M77.1 Laterálna epikondylitída
M77.3 Ostroha pätovej kosti (kohútia ostroha)
M77.4 Metatarzalgia
M77.9 Entezopatia, bližšie neurčená
M79.09 Bližšie neurčený reumatizmus na neurčenom mieste
M79.99 Bližšie neurčená choroba mäkkého tkaniva na neurčenom mieste
M80.09 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.19 Postovariektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.29 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.39 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.49 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.59 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.89 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M80.99 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou na neurčenom mieste
M81.29 Osteoporóza z inaktivity na neurčenom mieste
M81.39 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza na neurčenom mieste
M81.49 Lieková osteoporóza na neurčenom mieste
M81.50 Idiopatická osteoporóza na viacerých miestach
M81.59 Idiopatická osteoporóza na neurčenom mieste
M81.69 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova) na neurčenom mieste
M81.99 Bližšie neurčená osteoporóza na neurčenom mieste
M83.29 Malabsorpčná osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M83.39 Osteomalácia dospelých z podvýživy na neurčenom mieste
M83.90 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na viacerých miestach
M83.99 Bližšie neurčená osteomalácia dospelých na neurčenom mieste
M84.09 Zle zahojená fraktúra na neurčenom mieste
M84.19 Pseudoartróza na neurčenom mieste
M84.49 Patologická fraktúra, nezatriedená inde, na neurčenom mieste
M85.39 Ostitis condensans na neurčenom mieste
M85.59 Aneuryzmová kostná cysta na neurčenom mieste
M85.90 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na viacerých miestach
M85.99 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti na neurčenom mieste
M86.09 Akútna hematogénna osteomyelitída na neurčenom mieste
M86.90 Bližšie neurčená osteomyelitída na viacerých miestach
M86.99 Bližšie neurčená osteomyelitída na neurčenom mieste
M87.99 Bližšie neurčená osteonekróza na neurčenom mieste
M88.99 Bližšie neurčená deformujúca osteodystrofia na neurčenom mieste
M89.09 Algoneurodystrofia na neurčenom mieste
M89.38 Hypertrofia kosti na inom mieste (hlava, krk, rebrá, lebka, trup, chrbtica)
M89.39 Hypertrofia kosti na neurčenom mieste
M89.49 Iná hypertrofická osteoartropatia na neurčenom mieste
M89.59 Osteolýza na neurčenom mieste
M89.69 Osteopatia po poliomyelitíde na neurčenom mieste
M89.90 Bližšie neurčená choroba kosti na viacerých miestach
M89.99 Bližšie neurčená choroba kosti na neurčenom mieste
M91.9 Juvenilná osteochondróza bedra a panvy, bližšie neurčená
M92.9 Juvenilná osteochondróza, bližšie neurčená
M93.0 Epiphyseolysis capitis femoris (netraumatická)
M93.1 Kienböckova choroba dospelých
M93.9 Osteochondropatia, bližšie neurčená
M94.0 Syndróm chondrokostálneho spojenia (Tietzeho)
M94.1 Recidivujúca polychondritída
M94.29 Chondromalácia na neurčenom mieste
M94.39 Chondrolýza na neurčenom mieste
M94.99 Bližšie neurčená choroba chrupky na neurčenom mieste
M95.0 Získaná deformita nosa
M95.3 Získaná deformita krku
M95.4 Získaná deformita hrudníka a rebra
M95.5 Získaná deformita panvy
M95.8 Iná získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie určená
M95.9 Získaná deformita svalovej a kostrovej sústavy, bližšie neurčená
M96.3 Kyfóza po laminektómii
M96.6 Zlomenina kosti po vložení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky