Stratégia postupu- jednotnosť- odhodlanosť- diskusia členov

Posted by:

Dobrý deň kolegovia.

Vytvoril som túto stránku za účelom voľnej diskusie ohľadom postupov pri nezmluvnom vzťahu s VšZP od 1.1.2019. Toto diskusné fórum je uzavreté  a prístupné iba prihláseným používateľom, lekárom.

Kedy platiť za zdravotnú starostlivosť a kedy nie (podľa zákona č. 577/2004 z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. septembra 2006.)

zdroj webová stránka VšZP

Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ...

Continue Reading →
0

A21.9

Posted by:

Tularémia je infekčné ochorenie hlodavcov a iných zvierat, ľahko prenosné na človeka. Pôvodcom  je Francisella tularensis, ktorá je veľmi odolná na vonkajšie vplyvy.

Rezervoárom ochorenia v prírode sú drobné hlodavce, zajac poľný, králik, ondatra a nakaziť sa môžu všetky zvieratá a vtáci v prirodzenom ohnisku vrátane domácich zvierat. Málo vnímavé a prakticky necitlivé na tularemickú infekciu z voľne žijúcich zvierat je lasica obyčajná, hranostaj obyčajný a líška obyčajná. Z domácich zvierat sú málo vnímavé pes, mačka, ošípaná, hovädzí dobytok a koza.

Ochorenie začína náhle triaškou, predtým vzostupom teploty na 38 – 39 ...

Continue Reading →
0

R04.0

Posted by:

Z anamnézy:  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : ……  U žien gravidita: …..

krvácanie nemožno zastaviť alebo sa neustále opakuje, strata krvi,  teploty, bolesti hlavy slabosť  Ak je krvácanie silné alebo ak je strata krvi veľká.

Subj. krvácanie z nosa(Klinický obraz závisí od miesta a príčiny krvácania. Pri rozšírených cievach na prednej časti nosovej priehradky ( loccus Kiesselbachi ) sa krvácania často opakujú, ale obyčajne nebývajú príliš prudké. Naproti tomu pri cievnych nádoroch, ako i symptomatické epistaxy vedú k prudším a recidivujúcim krvácaniam.)

Obj. pokojové  eupnoe, ...

Continue Reading →
0

Prednášky z dní praktickej obezitológie 2014

Posted by:

Minárik_Pozitíva a riziká raw food diét pri kontrole telesnej hmotnosti a prevencii rakoviny

Mináriková_Výživové doplnky a prevencia nádorových ochorení

Minárik_Vademecum zdravej výživy

Wiczmandyová, Buzinkaiová_Obezita-základný determinant metabolického syndrómu

Telepjanová, Pavlová_Obezita a jej negatívne aspekty u seniorov

Seničová-Vplyv výživy na optimálny pooperačný priebeh pacienta

Oravcová-Obezita a jej vplyv v procese uplatňovania sa na trhu práce

Murgová – Úloha sestry pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení

Continue Reading →

0

A00.9

Posted by:

Obsah tejto strane sa pripravuje.

Cholera je nebezpečná hnačková infekčná choroba, ktorej pôvodcom je gramnegatívna baktéria Vibrio cholerae, najčastejšie biotypy Vibrio cholerae a Vibrio El Tor.
Vibrio cholerae produkuje enterotoxín choleragén, ktorý je príčinou vodnatých hnačiek – človek tak môže strácať až 25 litrov vody denne. Baktéria nepoškodzuje priamo črevnú stenu, ale svojim toxínom pôsobí na reguláciu chloridového kanála, známeho ako CFTR (z anglického „cystic fibrosis transmembrane conductance regulator“).
Zdrojom nákazy je výhradne človek – Človek sa infikuje alimentárnou cestou – ...

Continue Reading →
0

E78.0

Posted by:

Čo potrebuje všeobecný lekár pre dospelých vedieť pre svoju klinickú prax ?
1. Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza?
E78.0 Izolovaná hypercholesterolémia : Diagnostickým kritériom pre toto metabolické ochorenie je zvýšenie plazmatických hodnôt cholesterolu .
2. Existuje štandardný postup pre danú klinickú jednotku ?
Áno: Vestnik-2015-14-30_12_2015
3. Ako klinicky vyšetriť pacienta ?
Pri klinickom vyšetrení sa zameriavame: v rodinnej anamnéze sa zameriavame na rodičov a súrodencov s výskytom dg. infarkt myokardu alebo mozgovo-cievnu príhodu v mladšom veku. ...

Continue Reading →
0

Zmeny a informácie pre pacientov

Posted by:

Hemoragická horúčka Ebola

Vedľajšie účinky liekov – rada pre pacientov

Očkovanie na ochranu diabetikov pred hepatitídou B

Význam a princípy očkovania pre dospelých

Význam a princípy očkovania pre deti a dorast

Zápcha

 

Continue Reading →
0
Page 1 of 3 123