R50.9

Posted by:

Rozlišujeme niekoľko zón telesnej teploty:
• Normotermia: 36–37°C.
• Subfebrílie: 37–38°C.
• Horúčka: 38–41°C.
• Hyperpyrexie: >41°C (3).
Horúčku môžu sprevádzať príznaky ako potenie, zimnica, cvakanie zubov, bolesť hlavy, začervenanie pokožky, bolesť svalov, kĺbov, závrat a celková malátnosť.
Varovné príznaky (tzv. red flags)
Stavy vyžadujúce diagnostický a terapeutický prístup lekára:
• TT 40°C alebo vyššia,
• horúčka, ktorá neklesá ani po 3 dňoch,
• modré pery, sťažené dýchanie,
• bolesť na hrudníku,
• poruchy ...

Continue Reading →
0

U07.1

Posted by:

Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom dňa 10.03.2022
Kontakt a vystavenie prenosným chorobám COVID-19:?
Proti COVID-19 je očkovaná ?
Subj. bez subj. ťažkosti, dýcha sa dobre na ostatné cielené otázky odpovedá nie
Obj. Pokojové eupnoe,počet dychov 16/min, sat. kyslika 99% , CRP:6 TT:36,7°C , PP:74/min Oropharyngx (pozor ! OOPP), Pulmo dých. vez. čisté, Cor AS pravid. F:72/min.
Dg.? Akútna bronchitída, bližšie neurčená
Pokoj, tekutiny, liečba symptomatická ATB liečbu neordinujem, prostriedky proti teplote aj kašľu. Sledovať ...

Continue Reading →
0

U07.2

Posted by:

Telemedicína

Kontakt a vystavenie prenosným chorobám.  U07.2 – Podozrenie z infekcie COVID-19

Návrat zo zahraničia  dňa xx  xx 2020 z krajiny …

Alebo

Kontakt s pozitívnou osobou SARS-CoV-2.   p.  Mária … xxx. na pracovisku dňa XXX .2020

Dňa XXX.2020 absolvovala 1. test (druh testu) – negat, na 2.test ide XX.2020, nariadená 10 dňová karanténa do XX.2020

vypísaná DPN  (DPN musí byť vystavený aj u osôb, ktoré si to nežala)    

Subj. bez zdravotných ťažkosti

Vypísaný DPN na dg U07.2 – Podozrenie ...

Continue Reading →
0

A21.9

Posted by:

Tularémia je infekčné ochorenie hlodavcov a iných zvierat, ľahko prenosné na človeka. Pôvodcom  je Francisella tularensis, ktorá je veľmi odolná na vonkajšie vplyvy.

Rezervoárom ochorenia v prírode sú drobné hlodavce, zajac poľný, králik, ondatra a nakaziť sa môžu všetky zvieratá a vtáci v prirodzenom ohnisku vrátane domácich zvierat. Málo vnímavé a prakticky necitlivé na tularemickú infekciu z voľne žijúcich zvierat je lasica obyčajná, hranostaj obyčajný a líška obyčajná. Z domácich zvierat sú málo vnímavé pes, mačka, ošípaná, hovädzí dobytok a koza.

Ochorenie začína náhle triaškou, predtým ...

Continue Reading →
0

R04.0

Posted by:

Z anamnézy:  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : ……  U žien gravidita: …..

krvácanie nemožno zastaviť alebo sa neustále opakuje, strata krvi,  teploty, bolesti hlavy slabosť  Ak je krvácanie silné alebo ak je strata krvi veľká.

Subj. krvácanie z nosa(Klinický obraz závisí od miesta a príčiny krvácania. Pri rozšírených cievach na prednej časti nosovej priehradky ( loccus Kiesselbachi ) sa krvácania často opakujú, ale obyčajne nebývajú príliš prudké. Naproti tomu pri cievnych nádoroch, ako i symptomatické epistaxy vedú ...

Continue Reading →
0

Prednášky z dní praktickej obezitológie 2014

Posted by:

Minárik_Pozitíva a riziká raw food diét pri kontrole telesnej hmotnosti a prevencii rakoviny

Mináriková_Výživové doplnky a prevencia nádorových ochorení

Minárik_Vademecum zdravej výživy

Wiczmandyová, Buzinkaiová_Obezita-základný determinant metabolického syndrómu

Telepjanová, Pavlová_Obezita a jej negatívne aspekty u seniorov

Seničová-Vplyv výživy na optimálny pooperačný priebeh pacienta

Oravcová-Obezita a jej vplyv v procese uplatňovania sa na trhu práce

Continue Reading →

0

A00.9

Posted by:

Obsah tejto strane sa pripravuje.

Cholera je nebezpečná hnačková infekčná choroba, ktorej pôvodcom je gramnegatívna baktéria Vibrio cholerae, najčastejšie biotypy Vibrio cholerae a Vibrio El Tor.
Vibrio cholerae produkuje enterotoxín choleragén, ktorý je príčinou vodnatých hnačiek – človek tak môže strácať až 25 litrov vody denne. Baktéria nepoškodzuje priamo črevnú stenu, ale svojim toxínom pôsobí na reguláciu chloridového kanála, známeho ako CFTR (z anglického „cystic fibrosis transmembrane conductance regulator“).
Zdrojom nákazy je výhradne človek – ...

Continue Reading →
0
Page 1 of 3 123