U07.2

Posted by:

Telemedicína

Kontakt a vystavenie prenosným chorobám.  U07.2 – Podozrenie z infekcie COVID-19

Návrat zo zahraničia  dňa xx  xx 2020 z krajiny …

Alebo

Kontakt s pozitívnou osobou SARS-CoV-2.   p.  Mária … xxx. na pracovisku dňa XXX .2020

Dňa XXX.2020 absolvovala 1. test (druh testu) – negat, na 2.test ide XX.2020, nariadená 10 dňová karanténa do XX.2020

vypísaná DPN  (DPN musí byť vystavený aj u osôb, ktoré si to nežala)    

Subj. bez zdravotných ťažkosti

Vypísaný DPN na dg U07.2 – Podozrenie ...

Continue Reading →
0

A21.9

Posted by:

Tularémia je infekčné ochorenie hlodavcov a iných zvierat, ľahko prenosné na človeka. Pôvodcom  je Francisella tularensis, ktorá je veľmi odolná na vonkajšie vplyvy.

Rezervoárom ochorenia v prírode sú drobné hlodavce, zajac poľný, králik, ondatra a nakaziť sa môžu všetky zvieratá a vtáci v prirodzenom ohnisku vrátane domácich zvierat. Málo vnímavé a prakticky necitlivé na tularemickú infekciu z voľne žijúcich zvierat je lasica obyčajná, hranostaj obyčajný a líška obyčajná. Z domácich zvierat sú málo vnímavé pes, mačka, ošípaná, hovädzí dobytok a koza.

Ochorenie začína náhle triaškou, predtým ...

Continue Reading →
0

R04.0

Posted by:

Z anamnézy:  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : ……  U žien gravidita: …..

krvácanie nemožno zastaviť alebo sa neustále opakuje, strata krvi,  teploty, bolesti hlavy slabosť  Ak je krvácanie silné alebo ak je strata krvi veľká.

Subj. krvácanie z nosa(Klinický obraz závisí od miesta a príčiny krvácania. Pri rozšírených cievach na prednej časti nosovej priehradky ( loccus Kiesselbachi ) sa krvácania často opakujú, ale obyčajne nebývajú príliš prudké. Naproti tomu pri cievnych nádoroch, ako i symptomatické epistaxy vedú ...

Continue Reading →
0

Prednášky z dní praktickej obezitológie 2014

Posted by:

Minárik_Pozitíva a riziká raw food diét pri kontrole telesnej hmotnosti a prevencii rakoviny

Mináriková_Výživové doplnky a prevencia nádorových ochorení

Minárik_Vademecum zdravej výživy

Wiczmandyová, Buzinkaiová_Obezita-základný determinant metabolického syndrómu

Telepjanová, Pavlová_Obezita a jej negatívne aspekty u seniorov

Seničová-Vplyv výživy na optimálny pooperačný priebeh pacienta

Oravcová-Obezita a jej vplyv v procese uplatňovania sa na trhu práce

Continue Reading →

0

A00.9

Posted by:

Obsah tejto strane sa pripravuje.

Cholera je nebezpečná hnačková infekčná choroba, ktorej pôvodcom je gramnegatívna baktéria Vibrio cholerae, najčastejšie biotypy Vibrio cholerae a Vibrio El Tor.
Vibrio cholerae produkuje enterotoxín choleragén, ktorý je príčinou vodnatých hnačiek – človek tak môže strácať až 25 litrov vody denne. Baktéria nepoškodzuje priamo črevnú stenu, ale svojim toxínom pôsobí na reguláciu chloridového kanála, známeho ako CFTR (z anglického „cystic fibrosis transmembrane conductance regulator“).
Zdrojom nákazy je výhradne človek – ...

Continue Reading →
0

E78.0

Posted by:

Čo potrebuje všeobecný lekár pre dospelých vedieť pre svoju klinickú prax ?
1. Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza?
E78.0 Izolovaná hypercholesterolémia : Diagnostickým kritériom pre toto metabolické ochorenie je zvýšenie plazmatických hodnôt cholesterolu .
2. Existuje štandardný postup pre danú klinickú jednotku ?
Áno: Vestnik-2015-14-30_12_2015
3. Ako klinicky vyšetriť pacienta ?
Pri klinickom vyšetrení sa zameriavame: v rodinnej anamnéze sa zameriavame na rodičov a súrodencov s výskytom dg. infarkt myokardu ...

Continue Reading →
0

Zmeny a informácie pre pacientov

Posted by:

COVID-19 Dotazník a poučenie pre pacienta

Hemoragická horúčka Ebola

Vedľajšie účinky liekov – rada pre pacientov

Očkovanie na ochranu diabetikov pred hepatitídou B

Význam a princípy očkovania pre dospelých

Význam a princípy očkovania pre deti a dorast

Zápcha

Continue Reading →
0
Page 1 of 3 123