PZS, Lekárska posudková činnosť

Posted by:

Lekárska posudková činnosť zahŕňa hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu lekárskou prehliadkou, ktorou sa posudzujú individuálne predpoklady fyzickej a psychickej (duševnej) schopnosti osoby vykonávať činnosti vo vzťahu k predmetu posudku zadávateľom (fyzická osoba, právnická osoba). Lekárskou prehliadkou vo vzťahu k predmetu posudku sa zisťuje miera zmien a porúch, ktoré podmieňujú zdravotný hendikep fyzickej osoby a zároveň sa určuje miera funkčnej poruchy a dôsledky.

Continue Reading →
0

PZS, Úvod

Posted by:

Všeobecný lekár pre dospelých (VLD) prostredníctvom svojich odborných vedomostí a prehľade o aktuálnych, všeobecne záväzných právnych predpisoch posudzuje skutočnosti, ktoré mu boli určené zadávateľom (fyzickou či právnickou osobu) a v posudku zadávateľovi oznamuje svoje subjektívne rozhodnutie. Hlavným predpokladom pre bezproblémovú posudkovú činnosť je ovládanie teoretických východísk v podobe medicínskych odborných znalostí (absolútnych či relatívnych kontraindikácií ku faktorom práce a pracovného prostredia, zbrojnému preukazu a podobne), ako aj  prehlaď o legislatíve. V prípade, že lekár neovláda správny postup pri posudzovaní,  sa môže cítiť ...

Continue Reading →
0

PZS, Predslov

Posted by:

Lekárska posudková činnosť je neoddeliteľnou súčasťou praxe všeobecného lekára pre dospelých. Posudzovanie zdravotného stavu ku predmetu posudku si vyžaduje špecifický druh vedomostí, okrem medicínskych, aj znalosť aktuálnych právnych predpisov, čo si vyžaduje duchaplnosť, pozornosť a enormné sústredenie. Posudková činnosť mnohokrát  pôsobí na lekára frustrujúco, pre neistotu a možné pochybenie a následnú právnu zodpovednosť.

Podľa Zákona o sociálnom poistení výkon lekárskej posudkovej činnosti je podmienený získaním odbornej spôsobilosti posudkového lekára, ktorý musí mať špecializáciu v špecializačnom odbore posudkového lekárstvo ...

Continue Reading →
0

R50.9

Posted by:

Rozlišujeme niekoľko zón telesnej teploty:
• Normotermia: 36–37°C.
• Subfebrílie: 37–38°C.
• Horúčka: 38–41°C.
• Hyperpyrexie: >41°C (3).
Horúčku môžu sprevádzať príznaky ako potenie, zimnica, cvakanie zubov, bolesť hlavy, začervenanie pokožky, bolesť svalov, kĺbov, závrat a celková malátnosť.
Varovné príznaky (tzv. red flags)
Stavy vyžadujúce diagnostický a terapeutický prístup lekára:
• TT 40°C alebo vyššia,
• horúčka, ktorá neklesá ani po 3 dňoch,
• modré pery, sťažené dýchanie,
• bolesť na hrudníku,
• poruchy ...

Continue Reading →
0

U07.1

Posted by:

Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom dňa 10.03.2022
Kontakt a vystavenie prenosným chorobám COVID-19:?
Proti COVID-19 je očkovaná ?
Subj. bez subj. ťažkosti, dýcha sa dobre na ostatné cielené otázky odpovedá nie
Obj. Pokojové eupnoe,počet dychov 16/min, sat. kyslika 99% , CRP:6 TT:36,7°C , PP:74/min Oropharyngx (pozor ! OOPP), Pulmo dých. vez. čisté, Cor AS pravid. F:72/min.
Dg.? Akútna bronchitída, bližšie neurčená
Pokoj, tekutiny, liečba symptomatická ATB liečbu neordinujem, prostriedky proti teplote aj kašľu. Sledovať ...

Continue Reading →
0

U07.2

Posted by:

Telemedicína

Kontakt a vystavenie prenosným chorobám.  U07.2 – Podozrenie z infekcie COVID-19

Návrat zo zahraničia  dňa xx  xx 2020 z krajiny …

Alebo

Kontakt s pozitívnou osobou SARS-CoV-2.   p.  Mária … xxx. na pracovisku dňa XXX .2020

Dňa XXX.2020 absolvovala 1. test (druh testu) – negat, na 2.test ide XX.2020, nariadená 10 dňová karanténa do XX.2020

vypísaná DPN  (DPN musí byť vystavený aj u osôb, ktoré si to nežala)    

Subj. bez zdravotných ťažkosti

Vypísaný DPN na dg U07.2 – Podozrenie ...

Continue Reading →
0

A21.9

Posted by:

Tularémia je infekčné ochorenie hlodavcov a iných zvierat, ľahko prenosné na človeka. Pôvodcom  je Francisella tularensis, ktorá je veľmi odolná na vonkajšie vplyvy.

Rezervoárom ochorenia v prírode sú drobné hlodavce, zajac poľný, králik, ondatra a nakaziť sa môžu všetky zvieratá a vtáci v prirodzenom ohnisku vrátane domácich zvierat. Málo vnímavé a prakticky necitlivé na tularemickú infekciu z voľne žijúcich zvierat je lasica obyčajná, hranostaj obyčajný a líška obyčajná. Z domácich zvierat sú málo vnímavé pes, mačka, ošípaná, hovädzí dobytok a koza.

Ochorenie začína náhle triaškou, predtým ...

Continue Reading →
0
Page 1 of 4 1234