PZS, Úvod

Posted by:

Všeobecný lekár pre dospelých (VLD) prostredníctvom svojich odborných vedomostí a prehľade o aktuálnych, všeobecne záväzných právnych predpisoch posudzuje skutočnosti, ktoré mu boli určené zadávateľom (fyzickou či právnickou osobu) a v posudku zadávateľovi oznamuje svoje subjektívne rozhodnutie. Hlavným predpokladom pre bezproblémovú posudkovú činnosť je ovládanie teoretických východísk v podobe medicínskych odborných znalostí (absolútnych či relatívnych kontraindikácií ku faktorom práce a pracovného prostredia, zbrojnému preukazu a podobne), ako aj  prehlaď o legislatíve. V prípade, že lekár neovláda správny postup pri posudzovaní,  sa môže cítiť ...

Continue Reading →
0

PZS, Predslov

Posted by:

Lekárska posudková činnosť je neoddeliteľnou súčasťou praxe všeobecného lekára pre dospelých. Všeobecne záväzne právne predpisy určujú rozsah a podmieňujú kompetencie a mantinely pôsobnosti jednotlivých zdravotníckych pracovníkov podľa  získania odbornej spôsobilosti v danom špecializačnom odbore. Posudzovanie zdravotného stavu k predmetu posudku si vyžaduje špecifický druh vedomostí, okrem medicínskych aj znalosť aktuálnych právnych predpisov. Okruhy posúdenia sú veľmi rozsiahle a náročné. Povinnosť naštudovať si platnú legislatívu, sledovať jej aktuálnosť a orientovať sa v množstve právnych dokumentov ostáva na samotnom lekárovi.  Z doterajšej skúsenosti ...

Continue Reading →
0

R50.9

Posted by:

Rozlišujeme niekoľko zón telesnej teploty:
• Normotermia: 36–37°C.
• Subfebrílie: 37–38°C.
• Horúčka: 38–41°C.
• Hyperpyrexie: >41°C (3).
Horúčku môžu sprevádzať príznaky ako potenie, zimnica, cvakanie zubov, bolesť hlavy, začervenanie pokožky, bolesť svalov, kĺbov, závrat a celková malátnosť.
Varovné príznaky (tzv. red flags)
Stavy vyžadujúce diagnostický a terapeutický prístup lekára:
• TT 40°C alebo vyššia,
• horúčka, ktorá neklesá ani po 3 dňoch,
• modré pery, sťažené dýchanie,
• bolesť na hrudníku,
• poruchy ...

Continue Reading →
0

U07.1

Posted by:

Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom dňa 10.03.2022
Kontakt a vystavenie prenosným chorobám COVID-19:?
Proti COVID-19 je očkovaná ?
Subj. bez subj. ťažkosti, dýcha sa dobre na ostatné cielené otázky odpovedá nie
Obj. Pokojové eupnoe,počet dychov 16/min, sat. kyslika 99% , CRP:6 TT:36,7°C , PP:74/min Oropharyngx (pozor ! OOPP), Pulmo dých. vez. čisté, Cor AS pravid. F:72/min.
Dg.? Akútna bronchitída, bližšie neurčená
Pokoj, tekutiny, liečba symptomatická ATB liečbu neordinujem, prostriedky proti teplote aj kašľu. Sledovať ...

Continue Reading →
0

U07.2

Posted by:

Telemedicína

Kontakt a vystavenie prenosným chorobám.  U07.2 – Podozrenie z infekcie COVID-19

Návrat zo zahraničia  dňa xx  xx 2020 z krajiny …

Alebo

Kontakt s pozitívnou osobou SARS-CoV-2.   p.  Mária … xxx. na pracovisku dňa XXX .2020

Dňa XXX.2020 absolvovala 1. test (druh testu) – negat, na 2.test ide XX.2020, nariadená 10 dňová karanténa do XX.2020

vypísaná DPN  (DPN musí byť vystavený aj u osôb, ktoré si to nežala)    

Subj. bez zdravotných ťažkosti

Vypísaný DPN na dg U07.2 – Podozrenie ...

Continue Reading →
0

A21.9

Posted by:

Tularémia je infekčné ochorenie hlodavcov a iných zvierat, ľahko prenosné na človeka. Pôvodcom  je Francisella tularensis, ktorá je veľmi odolná na vonkajšie vplyvy.

Rezervoárom ochorenia v prírode sú drobné hlodavce, zajac poľný, králik, ondatra a nakaziť sa môžu všetky zvieratá a vtáci v prirodzenom ohnisku vrátane domácich zvierat. Málo vnímavé a prakticky necitlivé na tularemickú infekciu z voľne žijúcich zvierat je lasica obyčajná, hranostaj obyčajný a líška obyčajná. Z domácich zvierat sú málo vnímavé pes, mačka, ošípaná, hovädzí dobytok a koza.

Ochorenie začína náhle triaškou, predtým ...

Continue Reading →
0

R04.0

Posted by:

Z anamnézy:  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : ……  U žien gravidita: …..

krvácanie nemožno zastaviť alebo sa neustále opakuje, strata krvi,  teploty, bolesti hlavy slabosť  Ak je krvácanie silné alebo ak je strata krvi veľká.

Subj. krvácanie z nosa(Klinický obraz závisí od miesta a príčiny krvácania. Pri rozšírených cievach na prednej časti nosovej priehradky ( loccus Kiesselbachi ) sa krvácania často opakujú, ale obyčajne nebývajú príliš prudké. Naproti tomu pri cievnych nádoroch, ako i symptomatické epistaxy vedú ...

Continue Reading →
0
Page 2 of 5 12345