Z000

Posted by:

Lekárska  preventívna  prehliadka –  u muža 

Dátum poslednej preventívnej  prehliadky u všeobecného lekára:

Dátum poslednej preventívnej  prehliadky u urológa:

Dátum poslednej Imunizácie  TAT:

Subjektívne: bez ťažkosti

Anamnéza: RA: bez pozoruhodnosti   OA: prekonala bežne detské ochorenie, Oper.:0    Urazy:0, Prostata : Per rectum bez patologického nálezu   AA:0    Škodlivé návyky:0

PA: vzdelanie:       dátum nástupu na pracovnú pozíciu :

Pokojové eupnoe,  bez cyanózy a ikteru , koža  hydratovaná  Habitus :normostenický   Výživa: dobrá

Kompletné fyzikálne vyšetrenie:

Výška :1.70m  Hmotnosť:70kg   BMI:     TK:120/80 mm Hg Obvod pása : 85cm

Orientačné vyšetrenie ...

Continue Reading →
0

Z00.0

Posted by:

Lekárska  preventívna  prehliadka –  u ženy  

Dátum poslednej preventívnej  prehliadky u všeobecného lekára:

Dátum poslednej preventívnej  prehliadky u gynekológa:

Dátum poslednej Imunizácie  TAT:

Subjektívne: bez ťažkosti

Anamnéza: RA: bez pozoruhodnosti   OA: prekonala bežne detské ochorenie, Oper.:0    Urazy:0  Menarché od 12r. P:   Ab:  MC: reg. 28/4-5 , AA:0    Škodlivé návyky:0

PA: vzdelanie:       dátum nástupu na pracovnú pozíciu :

Pokojové eupnoe,  bez cyanózy a ikteru , koža  hydratovaná  Habitus :normostenický   Výživa: dobrá

Kompletné fyzikálne vyšetrenie: Výška :1.70m  Hmotnosť:70kg   BMI:     TK:120/80 mm Hg

Orientačné vyšetrenie zmyslových funkcie:  Sluch:  dobrý ...

Continue Reading →
0

Z00.8

Posted by:

Lekársky Nález všeobecného lekára

A Správa od indikujúceho lekára

 1. plánovaný zdravotný výkon:
 2. predpokladaný spôsob anestézie:
 3. plánovaný dátum realizácie:
 4. špecifické požiadavky na laboratórne, pomocné alebo konziliárne vyšetrenia:
 5. poučenie pacienta- aby požiadal o základné lekárske vyšetrenia všeobecného lekára najneskôr 21 dní pred stanoveným termínom plánovaného zdravotného výkonu.

B Základné lekárske vyšetrenie

1.       Anamnéza:

a)      pracovná a sociálna:

b)      rodinná :

c)      osobná :

d)     súčasné zdravotné  ťažkosti:

e)      liečba:

2.       Kompletné fyzikálne vyšetrenie

Status praesens genaralis:

Pri vedomí, v čase a priestore  orient.  správne, pokojové  eupnoe, bez cynózy a ikteru,

TT:          °C    Afeb.    Habitus normostenický

Výška ...

Continue Reading →
0

Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

Posted by:

VZORY LEKÁRSKYCH POSUDKOV O ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI NA PRÁCU

Odborné usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Výpis zo zdravotnej dokumentácie

Zdravotný dotazník pre posudzovaného

Práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosťvyžadujú osobitné predpisy:
 1. Práca so zobrazovacími jednotkami.
 2. Continue Reading →
  0

Z246

Posted by:

Očkovanie osôb vykonáva lekár alebo sestra po posúdení aktuálneho zdravotného stavu očkovanej osoby a po zhodnotení možných dočasných alebo trvalých kontraindikácií očkovania podľa písomnej informácie pre používateľa lieku a súhrnu charakteristických vlastností lieku.

Očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o charaktere očkovania a po jej lekárskom vyšetrení; do zdravotnej dokumentácie vyznačí indikáciu alebo kontraindikáciu očkovania.

Z anamnézy vážne  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : ……  U žien gravidita: …..

Subj.  Bez subjektívnych ťažkostí

Obj. pokojové  eupnoe, ...

Continue Reading →
0

J02.9

Posted by:

Obsah tejto stránky sa pripravuje !

Ak nám chcete pomôcť s tvorbou obsahu tejto stranky pozrite sa prosím na vzorovu stránku diagnózy J03.9 a neváhajte nás kontaktovať  na mailovej adrese: infodoktor@gmail.com

Continue Reading →
0

Zápcha

Posted by:

Zápcha je sťažené vyprázdňovanie malého množstva suchej, tvrdej stolice alebo úplné zastavenie vyprázdňovania črevného obsahu na určitý čas.

Opakované potláčanie nutkania na stolicu môže mať za následok rozšírenie konečníka, prispôsobenie sa konečníka na nahromadené výkaly a prípadne aj stratu citlivosti na potrebu defekácie (vyprázdňovania). Napokon môže vzniknúť zápcha.

Čo robiť?

 •   Je potrebné zvýšiť príjem tekutín počas dňa.
 •  Ráno pred raňajkami vypiť pohár letnej vody alebo ovocnej šťavy, ktorá navodí vyprázdnenie stolice.
 •  Pravidelná ...
Continue Reading →
0

J03.9

Posted by:

Z anamnézy vážne  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : ……  U žien gravidita: …..

Subj.  bolesti hrdla,  hlavne pri prehĺtaní, teploty do 37,4°C , slabosť .

Obj. pokojové  eupnoe, bez cynózy a ikteru, TT:   oropharynx hyperemický, tonzily zväčšené pokryté hnisavými čapmi (hlienohnisom ),

Pulmo: dých.vezikulárne, čisté, Cor: AS pravid F:72/min. Abdomen bez hepatosplenomegálie

Dg.J03.9 Akútny zápal mandlí, bližšie neurčený

Odpor. tekutiny, pokoj, kloktadlo – šalvia lekárska , tymián  pri teplotách nad 38,5 °C antipyretiká.

Vyhlasujem, že som bol ...

Continue Reading →
0

Symptom

Posted by:

Code Diagnóza Autor, Autorí
 R00 Poruchy srdcového rytmu
 R000 Bližšie neurčená tachykardia
 R001 Bližšie neurčená bradykardia
 R002 Búchanie srdca – palpitácia
 R008 Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti
 R01 Srdcové šelesty a iné srdcové zvuky
 R010 Benígne a neškodné srdcové šelesty
 R011 Bližšie neurčený srdcový šelest
Continue Reading →
0
Page 4 of 5 12345