J03.9

Posted by:

Z anamnézy vážne  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : ……  U žien gravidita: …..

Subj.  bolesti hrdla,  hlavne pri prehĺtaní, teploty do 37,4°C , slabosť .

Obj. pokojové  eupnoe, bez cynózy a ikteru, TT:   oropharynx hyperemický, tonzily zväčšené pokryté hnisavými čapmi (hlienohnisom ),

Pulmo: dých.vezikulárne, čisté, Cor: AS pravid F:72/min. Abdomen bez hepatosplenomegálie

Dg.J03.9 Akútny zápal mandlí, bližšie neurčený

Odpor. tekutiny, pokoj, kloktadlo – šalvia lekárska , tymián  pri teplotách nad 38,5 °C antipyretiká.

Vyhlasujem, že som bol poučený v súlade s § 6 zák.č.576/04 o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovaní zdravotnej starostlivosti a možných

následkoch pri nerešpektovaní liečebného režimu. Poučeniu som rozumel a s navrhnutým postupom súhlasím.      Podpis pacienta………..

Dif. dg. chrípka, infekčná mononukleóza,  šarlach,  osýpky, záškrt,  leukémia, Plaut-Vincentova angína

Sestra

Príčiny ochorenia: predpokladá sa , že sa jedná o infekčné ochorenie,  príčiny: bakteriálna, vírusová alebo mykotická infekcia.  Z baktérií sú najčastejšími pôvodcami infekcie streptokoky, stafylokoky, pneumokoky, Haemophilus influenzae.

Herpes vírus je najčastejším  vyvolávateľom spomedzi vírusov. Stretávame sa aj so zmiešanými príčinami.

Odporúčania: hygienické návyky (vlastný uterák, umývanie rúk…), potreba pokoja, užívanie lieku podľa ordinácie, dodržiavanie liečebného režimu,

ak bola vystavená DPN- poučí, zápis kontroly do DPN.

Pacient

Kontakt na internetovú stránku, kde budú informácie o ochorení,  zhrnutie edukácie, ktorá mu bola poskytnutá v ambulancii.

0

About the Author: