Prednášky z dní praktickej obezitológie 2014

Posted by:

Minárik_Pozitíva a riziká raw food diét pri kontrole telesnej hmotnosti a prevencii rakoviny

Mináriková_Výživové doplnky a prevencia nádorových ochorení

Minárik_Vademecum zdravej výživy

Wiczmandyová, Buzinkaiová_Obezita-základný determinant metabolického syndrómu

Telepjanová, Pavlová_Obezita a jej negatívne aspekty u seniorov

Seničová-Vplyv výživy na optimálny pooperačný priebeh pacienta

Oravcová-Obezita a jej vplyv v procese uplatňovania sa na trhu práce

Murgová – Úloha sestry pri prevencii kardiovaskulárnych ochorení

Korpová_ Ako si udržať hmotnosť v klimaktériu

Hanobik-Chudoba a HIV detí na ulici

Gajdošová- Automaty na školách

Nevolna a Kimakova_Obezita a pôrod

Lazúrova_Vitamín D a obezita

Hochmuthová_Kardiovaskulárne komplikácie cirhózy pečene

Lovrantová_Infekcia a obezita

Kimáková_Úloha antioxidantov v prevencii diabets mellitus

Babinská_Obezita a metabolický syndróm v populácii žijúcej v rómskych osadách

Havrlentová_Lymfedém ako dôsledok obezity

Džupina Lymfedém dolných končatín

Kissová_Diéta a obézny diabetik

Holéczy_Možnosti bariatrickej metabolickej chirurgie

Fábryova_Súčasné možnosti liečby obézneho diabetika 2 typu

Suchanová_Prevalencia nadváhy a obezity u klientov breznianskeho a banskobystrického regiónu

Podolinská_Výskyt nadhmotnosti a obezity u žiakov

Bérešová_Efektivita činnosti poradne zdravia RUVZ

Avdičová_Obezita ako verejno zdravotný problém SR

Adamová_Trend vývoja vybraných rizikových fa kardiovaskulárnych ochorení

Belovičová_Nefarmakologická liečba NAFLD

Hamáčková_Léčebná metoda Neurac v klinické praxi

Jarčuška_Farmakoterapia NAFLD_NASH

Dražilová_NAFLD a kardiovaskulárne riziko

Cierny _ bariatria v praxi v3

Šúňová_Kvalita života pacientov s laktózovou intoleranciou

Kohout_Příprava obézního na chirurigkcý výkon

Vohnout_Eskimácky paradox v riziku kardiovaskulárnych ochorení

Gazdíková_Valachovičová_Princípy výživy u pacientov s ochorením obličiek

Gazdíková_MIšľanová_Súčasné postihnutie obličiek a srdca

Kuchta_Súvisia navzájom obezita a porucha udržania pozornosti s

Joppová_Intimo mediálna hrúbka karotíd a jej vzťah k obezite u detí

Stromplová_Markery a faktory vývoja NAFLD do fibrotizácie pečene v detskom veku BJ

Tóhátyová_Úloha dojčenia v prevencii vzniku obezity

Príbojová_Úloha koenzýmu Q10 u bežnej populácie

Mišľanová_Vplyv flavonoidov v zdraví človeka

Gazdíková_Pleiotropné účinky statinov

Vohnout_Porovnanie rôznych diétnych stravovaní

Valachovicova_a spol_Rizikové fa obezity a metabolického sy

Hribová_Jana_Stres a obezita

Čornaničová_Silvia-Aditívne látky v potravinách 2014

Medrická_Mária_Obezita v detskom veku

Litavec_Marcel_ Dojčenie a obezita

Chovanec_Jozef_ Obezita a nádory

Marko_Peter_Predoperačné_DPO 2014

Jurgová_Eva_Manažment podvýživy

Lipčák_Štefan_2_Novela zák. č. 577_2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti – 26

Lipčák_Štefan_1_Novela zák. č. 578_2004 Z.z. a vyhl. MZ SR č. 770_2004 Z.z. – 14

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.