ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA

Podtatranská konferencia ambulantných lekárov a sestier 2017
Termín a miesto konania: 23. septembra 2017 (Sobota) | Zasadačka Mestského úradu, Nábrežie Jána Pavla II., Poprad