Stratégia postupu- jednotnosť- odhodlanosť- diskusia členov

Posted by:

Dobrý deň kolegovia.

Vytvoril som túto stránku za účelom voľnej diskusie ohľadom postupov pri nezmluvnom vzťahu s VšZP od 1.1.2019. Toto diskusné fórum je uzavreté  a prístupné iba prihláseným používateľom, lekárom.

Kedy platiť za zdravotnú starostlivosť a kedy nie (podľa zákona č. 577/2004 z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. septembra 2006.)

zdroj webová stránka VšZP

Neodkladná zdravotná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život. Bez rýchleho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže taký zdravotný stav osoby vážne ohroziť jej zdravie, spôsobiť náhlu a neznesiteľnú bolesť alebo náhle zmeny jej správania a konania, pod vplyvom ktorých bezprostredne ohrozuje seba alebo svoje okolie. Neodkladná zdravotná starostlivosť je aj zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode.

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.