Symptom

Posted by:

Code Diagnóza Autor, Autorí
 R00 Poruchy srdcového rytmu
 R000 Bližšie neurčená tachykardia
 R001 Bližšie neurčená bradykardia
 R002 Búchanie srdca – palpitácia
 R008 Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti
 R01 Srdcové šelesty a iné srdcové zvuky
 R010 Benígne a neškodné srdcové šelesty
 R011 Bližšie neurčený srdcový šelest
 R012 Iné srdcové zvuky
 R02 Gangréna nezatriedená inde
 R03 Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez diagnostického zaradenia
 R030 Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy hypertenzie
 R031 Nameranie nešpecifického zníženia krvného tlaku
 R04 Krvácanie z dýchacích ciest
 R040 Epistaxa
 R041 Krvácanie z hrdla
 R042 Hemoptýza
 R048 Krvácanie z iných miest dýchacích ciest
 R049 Bližšie neurčené krvácanie z dýchacích ciest
 R05 Kašeľ
 R06 Odchýlky dýchania
 R060 Dýchavica – dyspnoe
 R061 Hvizdot – stridor
 R062 Sipenie
 R063 Periodické dýchanie
 R064 Hyperventilácia
 R065 Dýchanie ústami
 R066 Čkanie
 R067 Kýchanie
 R068 Iné a bližšie neurčené odchýlky dýchania
 R07 Bolesť v hrdle a v hrudníku
 R070 Bolesť v hrdle
 R071 Bolesť v hrudníku pri dýchaní
 R072 Prekordiálna bolesť
 R073 Iná bolesť v hrudníku
 R074 Bližšie neurčená bolesť v hrudníku
 R09 Iné subjektívne a objektívne príznaky vzťahujúce sa na obehovú a dýchaciu sústavu
 R090 Asfyxia
 R091 Zápal pohrudnice
 R092 Zastavenie dýchania
 R093 Abnormálne chriaky
 R098 Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s obehovou a dýchacou sústavou
 R10 Bolesť v oblasti brucha a panvy
 R100 Akútne brucho
 R101 Bolesť lokalizovaná v hornej časti brucha
 R102 Bolesť v oblasti panvy a hrádze
 R103 Bolesť lokalizovaná v iných častiach podbrušia
 R104 Iná a bližšie neurčená bolesť brucha
 R11 Ťažoba – nauzea a dávenie – vomitus
 R12 Pálenie záhy
 R13 Dysfágia – ťažké prehĺtanie
 R14 Flatulencia a podobné poruchy
 R15 Fekálna inkontinencia – neudržanie stolice
 R16 Hepatomegália a splenomegália nezatriedené inde
 R160 Hepatomegália nezatriedená inde
 R161 Splenomegália nezatriedená inde
 R162 Hepatomegália so splenomegáliou nezatriedená inde
 R17 Nešpecifikovaná žltačka
 R18 Ascites – brušná vodnatieľka
 R19 Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb tráviacej sústavy a brucha
 R190 Vnútrobrušná a panvová navrenina, masa a hrča
 R191 Abnormálne črevné zvuky
 R192 Viditeľná peristaltika
 R193 Stuhnutie (rigidita) brucha
 R194 Zmeny vo vyprázdňovaní stolice
 R195 Iné odchýlky stolice
 R196 Halitóza
 R198 Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s tráviacou sústavou a brochom
 R20 Poruchy kožnej citlivosti
 R200 Necitlivosť kože
 R201 Znížená citlivosť kože
 R202 Kožné parestézie
 R203 Hyperestézia – zvýšená citlivosť
 R208 Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti
 R21 Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky
 R22 Lokalizované navretie, hrča a uzlík kože a podkožného tkaniva
 R220 Lokalizované navretie, hrča a uzol hlavy
 R221 Lokalizované navretie, hrča a uzol šije
 R222 Lokalizované navretie, hrča a uzol trupu
 R223 Lokalizované navretie, hrča a uzol hornej končatiny
 R224 Lokalizované navretie, hrča a uzol dolnej končatiny
 R227 Lokalizované navretie, hrča a uzol na viacerých miestach
 R229 Bližšie neurčené lokalizované navretie, hrča a uzol
 R23 Iné kožné zmeny
 R230 Sinavosť – cyanóza
 R231 Bledosť – pallor
 R232 Rozpálenie kože
 R233 Spontánne ekchymózy
 R234 Zmeny štruktúry kože
 R238 Iné a bližšie neurčené zmeny kože
 R25 Abnormálne mimovôľové pohyby
 R250 Abnormálne pohyby hlavy
 R251 Bližšie neurčená trasľavosť (tremor)
 R252 Kŕč a spazmus
 R253 Fascikulácia
 R258 Iné a nešpecifikované abnormálne mimovôľové pohyby
 R26 Poruchy chôdze a mobility (pohyblivosti)
 R260 Ataktická chôdza
 R261 Paralytická chôdza
 R262 Ťažkosti pri chôdzi nezatriedené inde
 R268 Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti
 R27 Iné poruchy koordinácie
 R270 Bližšie neurčená ataxia
0

About the Author: