U07.1

Posted by:

Potvrdená infekcia COVID-19 PCR testom dňa 10.03.2022
Kontakt a vystavenie prenosným chorobám COVID-19:?
Proti COVID-19 je očkovaná ?
Subj. bez subj. ťažkosti, dýcha sa dobre na ostatné cielené otázky odpovedá nie
Obj. Pokojové eupnoe,počet dychov 16/min, sat. kyslika 99% , CRP:6 TT:36,7°C , PP:74/min Oropharyngx (pozor ! OOPP), Pulmo dých. vez. čisté, Cor AS pravid. F:72/min.
Dg.? Akútna bronchitída, bližšie neurčená
Pokoj, tekutiny, liečba symptomatická ATB liečbu neordinujem, prostriedky proti teplote aj kašľu. Sledovať stav pulzným oxymetrom v prípade zhoršenia stavu ihneď vyhľadať lekára poučeny o varových príznakov
Je poučená podľa predlohy o izolácí a karantený
Nariadená karanténa na 5 dní a nariaďujeme prekryť horné dýchacie cesty na ďalších 5 dní, respirátorom FFP2, zaobstarat si pulzny oxymeter,
v domácom prostredí dostatočná hydratácia, v prípade suchého kašľa antitusiká, v prípade vyčerpávajúceho kašľa terapia kodeínovým prípravkom, kontaktuje OL, v prípade zmeny na produktívny kašeľ mukolytiká, expektoranciá, Vitamín C 1g denne, vitamín D 2000 mg / denne, zinok, selén, kys. acetylsalicylová 100 mg denne, pri teplote Paralen 500 mg á 4 hod maximálne, monitorovať dýchanie a saturáciu pulzným oxymetrom, v prípade zhoršenia zdravotného stavu (napr. pokles saturácie pod 92% alebo iných varovných príznakov) ihneď kontaktovať lekára.
Poučena o povinnosti sledovaní zdravotného stavu, nariadení karantény
V pripade náhlého nástupu aspoň jedného z tých to príznakov : horúčka, kašeľ, bolesti na hrudníku, dýchavičnosť bez omeškania telefonický kontaktovať lekára.

 

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.