U07.2

Posted by:

Telemedicína

Kontakt a vystavenie prenosným chorobám.  U07.2 – Podozrenie z infekcie COVID-19

Návrat zo zahraničia  dňa xx  xx 2020 z krajiny …

Alebo

Kontakt s pozitívnou osobou SARS-CoV-2.   p.  Mária … xxx. na pracovisku dňa XXX .2020

Dňa XXX.2020 absolvovala 1. test (druh testu) – negat, na 2.test ide XX.2020, nariadená 10 dňová karanténa do XX.2020

vypísaná DPN  (DPN musí byť vystavený aj u osôb, ktoré si to nežala)    

Subj. bez zdravotných ťažkosti

Vypísaný DPN na dg U07.2 – Podozrenie z infekcie COVID-19

Poučená/ý o povinnosti sledovania zdravotného stavu (výskyt kašľu, dýchavičnosti, teplôt, strata čuchu , chuť, … ) nariadenia karantény,  poučený o režimových opatreniach, v prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí informovať lekára telefonicky, volať linku 155 a kontaktovať RUVZ.

Dg.

U07.2 – Podozrenie z  infekcie COVID-19 ,    Z29.0 – Izolácia ako preventívne opatrenie

U07.1 – Potvrdená infekcia COVID-19                  

 

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.