Nezmluvný vzťah

Stratégia postupu- jednotnosť- odhodlanosť- diskusia členov