Epidemiologický informačný systém www.epis.sk
Jednotný automatizovaný systém právnych informácií  JASPI – WEB http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/jaspiw_mini_fr0.htm
Ministerstvo zdravotníctva SR www.health.gov.sk
Národné centrum zdravotníckych informácií www.nczi.sk
Slovenská akreditačná rada pre kontinuálne vzdelávanie www.saccme.sk
Slovenská lekárska komora www.lekom.sk
Slovenská lekárska spoločnosť www.sls.sk
Slovenska spoločnosť anestéziológie a intenzívnej medicíny www.ssaim.sk
Štátny ústav pre kontrolu liečiv www.sukl.sk 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou www.udzs.sk