Prístup k informáciám o liekoch viazaných na lekársky predpis : Informácie uvedené v tejto časti webovej stánky infodoktor.sk  sú určené osobám oprávneným predpisovať lieky a osobám oprávneným vydávať lieky podľa Zákona NR SR č.140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach v znení neskorších predpisov. Vstupom do tejto zóny  používateľ webovej stánky infodoktor.sk  potvrdzuje, že je osobou oprávnenou predpisovať lieky, alebo osobou oprávnenou vydávať lieky.  Používateľ webovej stánky infodoktor.sk  prehlasuje, že patrí do kategórie osôb oprávnených predpisovať lieky alebo do kategórie osôb oprávnených vydávať lieky so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré z tejto charakteristiky vyplýva. Zodpovednosť za správnosť vyhlásenia so všetkými právnymi dôsledkami na seba preberá používateľ webovej stánky infodoktor.sk.

Predpisovanie humánnych liekov

Predpisovanie humánnych liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín
§ 119 Zákon č. 362/2011 Z.z.  Strany 138-146/215

Zákon NR SR č. 362_2011 Z.z,

Cave !  mimoriadne oznamy:

7.10.2014 :  Aceklofenak – nové kontraindikácie a upozornenia

2%