Infodoktor, o.z.  s odbornou garanciou Slovenskej spoločnosti praktickej obezitológie,  v spolupráci so  Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek – Sekciou ambulantných sestier Vás pozývajú na Podtatranskú konferenciu ambulantných lekárov a sestier pod záštitou primátora mesta Poprad Ing. Jozefa Švagerka, ktorá sa bude konať  23. septembra 2017 (sobota) Poprad o 07:00-17:30 hod.  v zasadačke  Mestského úradu, Nábrežie Jána Pavla II. Poprad,  pod názvom Medziodborová spolupráca“.
Hodnotenie pasívnej účasti: lekári 8  kreditov CME, sestry 8 kreditov SKSaPA.