Vybrané kapitoly XI. Choroby tráviacej sústavy (K00 – K93)
K14.9 Choroba jazyka, bližšie neurčená
K20 Ezofagitída
K21.0 Gastroezofágová refluxová choroba s ezofagitídou
K21.9 Gastroezofágová refluxová choroba bez ezofagitídy
K22.0 Achalázia kardie
K22.1 Vred pažeráka
K22.2 Obštrukcia (zátvor) pažeráka
K22.4 Dyskinéza pažeráka
K22.6 Malloryho-Weissov syndróm
K22.9 Choroba pažeráka, bližšie neurčená
K25.0 Akútny vred žalúdka s krvácaním
K25.1 Akútny vred žalúdka s perforáciou
K25.2 Akútny vred žalúdka s krvácaním a perforáciou
K25.3 Akútny vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie
K25.4 Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním
K25.5 Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s perforáciou
K25.6 Chronický alebo bližšie neurčený vred žalúdka s krvácaním a perforáciou
K25.7 Chronický vred žalúdka bez krvácania alebo perforácie
K25.9 Vred žalúdka, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K26.0 Akútny vred dvanástnika s krvácaním
K26.1 Akútny vred dvanástnika s perforáciou
K26.2 Akútny vred dvanástnika s krvácaním a perforáciou
K26.3 Akútny vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie
K26.4 Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním
K26.5 Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s perforáciou
K26.6 Chronický alebo bližšie neurčený vred dvanástnika s krvácaním a perforáciou
K26.7 Chronický vred dvanástnika bez krvácania alebo perforácie
K26.9 Vred dvanástnika, neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K27.0 Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním
K27.1 Akútny peptický vred bez určenia miesta, s perforáciou
K27.2 Akútny peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním a perforáciou
K27.3 Akútny peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K27.4 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním
K27.5 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s perforáciou
K27.6 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred bez určenia miesta, s krvácaním a perforáciou
K27.7 Chronický peptický vred bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K27.9 Peptický vred, neurčený ako akútny alebo chronický, bez určenia miesta, bez krvácania alebo perforácie
K28.0 Akútny peptický vred jejúna s krvácaním
K28.1 Akútny peptický vred jejúna s perforáciou
K28.2 Akútny peptický vred jejúna s krvácaním a perforáciou
K28.3 Akútny peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie
K28.4 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním
K28.5 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s perforáciou
K28.6 Chronický alebo bližšie neurčený peptický vred jejúna s krvácaním a perforáciou
K28.7 Chronický peptický vred jejúna bez krvácania alebo perforácie
K28.9 Peptický vred jejúna, bližšie neurčený ako akútny alebo chronický, bez krvácania alebo perforácie
K29.0 Akútna hemoragická gastritída
K29.1 Iná akútna gastritída
K29.2 Alkoholová gastritída
K29.5 Chronická gastritída, bližšie neurčená
K29.6 Iná gastritída
K29.7 Gastritída, bližšie neurčená
K29.8 Duodenitída
K29.9 Gastroduodenitída, bližšie neurčená
K30 Dyspepsia
K31.9 Choroba žalúdka a dvanástnika, bližšie neurčená
K35.9 Nešpecifikovaná akútna apendicitída
K37 Apendicitída, bližšie neurčená
K38.9 Choroba apendixu, bližšie neurčená
K40.90 Jednostranná alebo neurčená slabinová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, neoznačená ako recidivujúca
K41.9 Jednostranná alebo bližšie neurčená stehnová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K44.9 Bránicová prietrž bez priškripnutia alebo gangrény
K46.9 Bližšie neurčená brušná prietrž bez priškripnutia alebo gangrény, bližšie neurčená
K50.9 Crohnova choroba, bližšie neurčená
K51.0 Ulcerózna (chronická) pankolitída
K51.1 Ulcerózna (chronická) ileokolitída
K51.2 Ulcerózna (chronická) proktitída
K51.3 Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída
K51.5 Ľavostranná kolitída
K51.9 Ulcerózna kolitída, bližšie neurčená
K52.9 Neinfekčná gastroenteritída a kolitída, bližšie neurčená
K55.9 Cievna choroba čreva, bližšie neurčená
K56.0 Paralytický ileus
K56.1 Intususcepcia (zapošvenie)
K56.2 Volvulus (zákrutok)
K56.3 Ileus, zapríčinený žlčovým kameňom
K56.4 Iná obturácia čreva
K56.5 Črevné adhézie (zrasty) s ileom
K56.6 Iný a bližšie neurčený mechanický ileus
K56.7 Ileus, bližšie neurčený
K58.0 Syndróm dráždivého čreva s hnačkou
K58.9 Syndróm dráždivého čreva bez hnačky
K59.0 Zapečenosť (obstipácia)
K59.1 Funkčná hnačka
K59.2 Neurogénne črevo, nezatriedené inde
K59.3 Megakolon, nezatriedený inde
K59.4 Análny spazmus
K59.9 Funkčná črevná porucha, bližšie neurčená
K60.0 Akútna análna trhlina
K60.1 Chronická análna trhlina
K60.2 Análna trhlina, bližšie neurčená
K60.3 Análna fistula
K62.0 Polyp anusu
K62.1 Polyp konečníka
K62.2 Prolaps anusu
K62.3 Prolaps rekta
K62.4 Zúženie (stenóza) anusu a konečníka
K62.5 Krvácanie z anusu a konečníka
K62.6 Vred anusu a rekta
K62.8 Iná choroba anusu a konečníka, bližšie určená
K62.9 Choroba anusu a konečníka, bližšie neurčená
K63.1 Perforácia čreva (neúrazová)
K63.2 Fistula čreva
K63.3 Vred čreva
K63.4 Enteroptóza
K63.5 Polyp hrubého čreva
K63.9 Choroba čreva, bližšie neurčená
K65.9 Zápal pobrušnice, bližšie neurčený
K66.0 Pobrušnicové zrasty
K66.1 Hemoperitoneum
K66.8 Iná choroba pobrušnice, bližšie určená
K66.9 Choroba pobrušnice, bližšie neurčená
K70.0 Alkoholová tuková choroba pečene
K70.1 Alkoholová hepatitída
K70.2 Alkoholová fibróza a skleróza pečene
K70.3 Alkoholová cirhóza pečene
K70.4 Alkoholové zlyhávanie pečene
K70.9 Alkoholová choroba pečene, bližšie neurčená
K71.0 Toxická choroba pečene s cholestázou
K71.1 Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou
K71.2 Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou
K71.3 Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou
K71.4 Toxická choroba pečene s chronickou lobulárnou hepatitídou
K71.5 Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou
K71.6 Toxická choroba pečene s hepatitídou, nezatriedená inde
K71.7 Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene
K71.8 Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene
K71.9 Toxická choroba pečene, bližšie neurčená
K72.0 Akútne a subakútne pečeňové zlyhávanie
K72.1 Chronické pečeňové zlyhávanie
K72.9 Pečeňové zlyhávanie, bližšie neurčené
K73.0 Chronická perzistujúca hepatitída, nezatriedená inde
K73.1 Chronická lobulárna hepatitída, nezatriedená inde
K73.2 Chronická aktívna hepatitída, nezatriedená inde
K73.8 Iná chronická hepatitída, nezatriedená inde
K73.9 Chronická hepatitída, bližšie neurčená
K74.0 Fibróza pečene
K74.1 Skleróza pečene
K74.2 Fibróza pečene so sklerózou pečene
K74.3 Primárna biliárna cirhóza
K74.4 Sekundárna biliárna cirhóza
K74.5 Biliárna cirhóza, bližšie neurčená
K74.6 Iná a bližšie neurčená cirhóza pečene
K75.0 Absces pečene
K75.1 Flebitída vrátnice (v. portae)
K75.2 Nešpecifická reaktívna hepatitída
K75.3 Granulomatózna hepatitída, nezatriedená inde
K75.4 Autoimunitná hepatitída
K75.8 Iná zápalová choroba pečene, bližšie určená
K75.9 Zápalová choroba pečene, bližšie neurčená
K76.0 Stukovatenie pečene, nezatriedené inde
K76.1 Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene
K76.3 Infarkt pečene
K76.5 Venookluzívna choroba pečene (Stuartov-Brasov syndróm)
K76.6 Portálna hypertenzia
K76.7 Hepatorenálny syndróm
K76.9 Choroba pečene, bližšie neurčená
K80.00 Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.01 Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.10 Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.11 Kameň žlčníka s inou cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.20 Kameň žlčníka bez cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.21 Kameň žlčníka bez cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest
K80.30 Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.31 Kameň žlčového vývodu s cholangitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.40 Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.41 Kameň žlčového vývodu s cholecystitídou, s obštrukciou žlčových ciest
K80.50 Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.51 Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy, s obštrukciou žlčových ciest
K80.80 Iná cholelitiáza, bez prejavov obštrukcie žlčových ciest
K80.81 Iná cholelitiáza, s obštrukciou žlčových ciest
K81.0 Akútna cholecystitída
K81.1 Chronická cholecystitída
K81.8 Iná cholecystitída
K81.9 Cholecystitída, bližšie neurčená
K82.0 Obštrukcia žlčníka
K82.1 Hydrops žlčníka
K82.2 Perforácia žlčníka
K82.3 Fistula žlčníka
K82.4 Cholesterolóza žlčníka
K82.8 Iná choroba žlčníka, bližšie určená
K82.9 Choroba žlčníka, bližšie neurčená
K83.0 Zápal žlčových ciest (cholangitída)
K83.1 Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest
K83.2 Perforácia žlčových ciest
K83.3 Fistula žlčových ciest
K83.4 Spazmus Oddiho zvierača
K83.5 Žlčová cysta
K83.8 Iná choroba žlčových ciest, bližšie určená
K83.9 Choroba žlčových ciest, bližšie neurčená
K85.00 Idiopatická akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.01 Idiopatická akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.10 Akútna biliárna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.11 Akútna biliárna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.20 Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, bez ústrojovej komplikácie
K85.21 Akútna pankreatitída, zapríčinená alkoholom, s ústrojovou komplikáciou
K85.30 Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, bez ústrojovej komplikácie
K85.31 Akútna pankreatitída, zapríčinená liekom, s ústrojovou komplikáciou
K85.80 Iná akútna pankreatitída, bez ústrojovej komplikácie
K85.81 Iná akútna pankreatitída, s ústrojovou komplikáciou
K85.90 Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, bez ústrojovej komplikácie
K85.91 Akútna pankreatitída, bližšie neurčená, s ústrojovou komplikáciou
K86.0 Chronická pankreatitída, zapríčinená alkoholom
K86.1 Iná chronická pankreatitída
K86.2 Cysta pankreasu
K86.3 Pseudocysta pankreasu
K86.9 Choroba podžalúdkovej žľazy, bližšie neurčená
K90.0 Celiakia
K90.1 Tropická sprue
K90.2 Syndróm slepej slučky, nezatriedený inde
K90.3 Pankreatická steatorea
K90.4 Malabsorpcia, zapríčinená neznášanlivosťou, nezatriedená inde
K90.8 Iná črevná malabsorpcia
K90.9 Črevná malabsorpcia, bližšie neurčená
K91.0 Vracanie po gastrointestinálnom chirurgickom výkone
K91.1 Syndrómy po operácii žalúdka
K91.2 Malabsorpcia po chirurgickom výkone, nezatriedená inde
K91.3 Mechanická črevná nepriechodnosť po chirurgickom výkone
K91.4 Porucha funkcie kolostómie a enterostómie
K91.5 Postcholecystektomický syndróm
K91.80 Generalizovaná mukozitída pri imunokompromitácii
K91.9 Porucha tráviacej sústavy po lekárskom výkone, bližšie neurčená
K92.0 Hemateméza
K92.1 Meléna
K92.2 Gastrointestinálne krvácanie, bližšie neurčené
K92.9 Choroba tráviacej sústavy, bližšie neurčená