Infodoktor, o.z.

Miloša Janošku 393/32, 059 38 Štrba

IČO: 42342643

DIČ:2023845571

Bankové spojenie: VÚB Poprad, pobočka Svit

Číslo účtu (IBAN):  SK48 0200 0000 0031 7747 7553

BIC (SWIFT): SUBASKBX

Telefón:+421949333175, +421903840000

E-mail: infodoktor.sk@gmail.com

Facebook: infodoktor.sk