Predseda redakčnej rady:
MUDr. Ahmadullah Fathi
Redakčná rada:
PhDr. Bc. Ľudmila Andraščíková, MBA
PhDr. Iveta Drahoňová, MPH
PhDr. Jana Fabianová
Mgr. Jana Francúzová
PhDr. Zuzana Gavalierová, MPH
MUDr. Zuzana Mačudová
PhDr. Dagmar Richnáková
Mgr. Vladimír Siska, MPH
PhDr. Andrea Ševčovičová, MPH

Vážená pani, vážený pán,

Predkladáme Vám edukáciu dospelého pacienta s COVID-19 s cieľom relevantné sprístupniť informácie pacientom a ich rodinným príslušníkom. Predpokladáme, že u edukovaných pacientov dochádza k výraznej redukcii komplikácií a následných hospitalizácií.

Edukácia dospelého pacienta s COVID-19

Zoznam autorov
 tu
Metodika edukácie kompetentným zdravotníckym pracovníkom
 tu
Infekčné agens koronavírus a COVID-19
 tu
Edukačný list č. 1: horúčka ako príznak
 tu
Edukačný list č. 2: intervencia pri horúčke so zimnicou
 tu
Edukačný list č. 3:meranie telesnej teploty
 tu
Edukačný list č. 4: dýchavica u dospelého pacienta  tu
Edukačný list č. 5:technika použitia pulzného oxymetra
 tu
Edukačný list č. 6: intervencia pri suchom kašli  tu
Edukačný list č. 7: intervencia pri vlhkom kašli  tu
Edukačný list č. 8: bolesť hlavy ako príznak  tu
Edukačný list č. 9: technika merania TK v domácom prostredí
 tu
Edukačný list č. 10: bolesti svalov, kĺbov ako príznak  tu
Edukačný list č. 11: strata čuchu a chuti ako príznak  tu
Edukačný list č. 12: únava ako príznak infekčného ochorenia
 tu
Edukačný list č. 13: nádcha ako príznak infekčného ochorenia
 tu
Edukačný list č. 14: hnačka ako príznak
 tu
Edukačný list č. 15: pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)
 tu
Edukačný list č.16: starostlivosť o dospelého pacienta so zápalom pľúc  tu
Post-COVID-19 syndróm / Long-COVID-19 starostlivosť o dospelého pacienta
 tu
Prílohy
 tu
Recenzia publikácie
 tu

      Dňa 11. marca 2020 vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (SZO) pandémiu koronavírusu SARS-CoV-2. Profesor Tingbo LIANG, predseda prvej pridruženej nemocnice, Lekárskej fakulty Univerzity Zhejiang tvrdí, že v boji proti ochoreniu COVID-19 skutočným riešením tejto pandémie nie je izolácia, ale spolupráca a v tejto chvíli je zdieľanie zdrojov, skúseností a učenie sa z chýb naša jediná šanca na výhru, bez ohľadu na to, kto sme (Liang, 2020).