Názov Predpis Strana
Akútne respiračné infekcie MLRF MZ SR 12_2000 Str. 21/41
Akútny koronárny syndróm ŠDTP AKS 05_2021
Ambulantné vyšetrenie u dospelých pred plánovanými zdravotnými výkonmi Vestník MZ SR 06_2014 Str.14/36
Artériová hypertenzia ŠDTP AH_02_2021 Str. 2
Benígna hyperplázia prostaty MLRF MZ SR_5_2001 Str. 2
Celiakia, diagnostika a liečba MLRF MZ SR_3_2009 Str. 11
COVID-19 Štandardný postup pre VLD COVID-19 Standard_VLD_26102020
Depresia, racionálna liečba MLRF MZ SR_7_2007 Str. 5
Diabetes mellitus 2. typ, racionálna liečba MLRF MZ SR_12_2001 Str. 85/104
Diabetes mellitus I. typ, racionálna liečba MLRF MZ SR_3_2004 Str. 13/40
Diabetes mellitus- skríning, diagnostika a liečba Vestník MZ SR_12_2011 Str. 30/48
Diabetes mellitus, manažment a liečba akútnych komplikácií MLRF MZ SR_3_2006
Diabetes mellitus, manažment a liečba chronických komplikácií MLRF MZ SR_4_2007 Str. 12/21
Dslipidémia v ambulantnej zdravotnej starostlivosti Vestnik-2015-14-30_12_2015 Str. 15/57
Dyspepsia, manažment a racionálna farmakoterapia MLRF MZ SR_11_2007 Str. 98/104
Exantémové infekčne ochorenia ŠTDP Exantémové 5_2022
Febrilná neutropenia, prevencia a liečba MLRF MZ SR_11_2000 Str. 1/8
Helicobacter pylori, diagnostika a liečba Vestník MZ SR_2_2010 Str. 2/24
Hemochromatózy, racionalna diagnostika a liečba MLRF MZ SR_12_2006
Hypotyreóza, manažment pacienta ŠDTP 5_2020
Chronická bolesť, diagnostika a liečba Vestník MZ SR_6_2012  Str. 5/24
Chronické nešpecifické zápaly čreva, racionálna liečba MLRF MZ SR_10_2007
Kampilobakteróza, diagnostika Vestník MZ SR_06_2010  Str. 16/36
Kolorektálny karcinóm, program Vestník MZ SR_9_2011 Str. 85/104
Krvácanie pri portálnej hypertenzii, liečba a prevencia MLRF MZ SR_1_2008
Laboratórne a zobrazovacie vyšetrenia-postup objednávania, vykonávania… Vestník MZ SR 06_2014 Str. 12/36
Lymska choroba, diagnostika a liečba, dátum účinností schválenia MZSR ŠDTP_07_2021
Nadhmotnosť/obezita v dospelom veku ŠDTP 10_2021
Nádorové ochorenie prsníka, diagnostika a liečba Vestník MZ SR_12_2013  Str. 31/40
Osteoporóza, diagnostika a liečba ŠDTP Osteoporóza 7_2022  Str. 14/85
Otravy, spôsobe hlásenia a evidencie Vesník MZ SR 10_2006  Str.12/21
Peptický vred,  racionálna liečba MLRF MZ SR_4_2004
Pertusis, surveilance Vestník MZ SR_2_2013  Str. 2/20
Pneumokových invazivných ochorení, surveilance Vesník MZ SR_9_2011
Prediabetes, manažment u dospelých ŠDTP 10_2021
Refluxová choroba pažeráka, racionálna liečba MLRF MZ SR_4_2005
Stabilná koronárna choroba srdca, manažment ŠDTP 5/2020
Synkopa ŠDTP 4_2020
Mykózy, invazívne, diagnostika a liečba Vesník MZ SR_06_2010  Str. 2/36
Toxoplazmóza, diagnostika Vestník MZ SR_10_2006  Str. 6/21
Uzlinový syndróm ŠDTP 5_2021
Vírusová hepatitída A,B,C,D a E (A-E) diagnostika, liečba, dispenzarizácia   Vestník MZ SR 12_2007