Vážení kolegovia všeobecní lekári pre dospelých, sestry a pacienti v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých!

 

Medicínsky vzdelávací e-portál

www.infodoktor.sk umožňuje ľahký prístup k učebným materiálom pre lekárov, sestry a pacientov.

Zdrojom informácií pre portál sú vedomosti lekárov a sestier zo všeobecných ambulancií s dlhoročnými klinickými skúsenosťami.

www.infodoktor.sk

je prvý slovenský medicínsky portál, ktorý komplexne prináša užitočné informácie všeobecným lekárom pre dospelých, sestrám v ambulanciách a pacientom v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých.

Informácie sú podané jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom pre odbornú verejnosť aj pacientov.

Realizačný tím portálu

www.infodoktor.sk vás s potešením víta vo svete elektronických informácií na mieste, kde najväčšia skupina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR spolu s ich pacientmi nájde potrebné informácie, týkajúce sa hlavne praxe všeobecného lekára pre dospelých. Radi medzi sebou privítame šikovných kolegov, ktorí sa pridajú do nášho mladého dynamického tímu a prispejú svojimi praktickými skúsenosťami, poznatkami a názormi k vyššej kvalite portálu.


 

Dokumenty na stiahnutie

  1. Stanovy občianskeho združenia Infodoktor, o.z.
  2. Prihláška za člena občianskeho združenia Infodoktor, o.z

 

foto