Infodoktor, Vás s potešením víta vo svete elektronických informácií, na mieste, kde najväčšia skupina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR spolu s ich pacientmi nájde potrebné informácie. Pre možnú spoluprácu s našim webovým portálom Infodoktor.sk hľadáme lekárov, ktorí sa budú spolupodieľať na tvorbe webovej stránky. Infodoktor.sk je webová stránka určená pre lekárov, sestry a pacientov. Ponúkame možnosť prezentovať články na našej stránke, čo je príležitosť pre Vaše zviditeľnenie sa a bezplatné vzdelávanie. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na webovej stránke ww.infodoktor.sk, prípadne      e-mailom: infodoktor.sk@gmail.com. S pozdravom, realizačný tím Infodoktor.sk

doctor-patient
lekar

Zmeny a informácie
Vzdelávacie akcie
COVID-19
Pridajte sa k nám
Vzdelávanie v neodkladnej resuscitácii

  • Salus aegroti, suprema lex- Blaho chorého, najvyšší zákon –Základný princíp medicínskej etiky

Partneri projektu