R04.0

Posted by:

Z anamnézy:  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : ……  U žien gravidita: …..

krvácanie nemožno zastaviť alebo sa neustále opakuje, strata krvi,  teploty, bolesti hlavy slabosť  Ak je krvácanie silné alebo ak je strata krvi veľká.

Subj. krvácanie z nosa(Klinický obraz závisí od miesta a príčiny krvácania. Pri rozšírených cievach na prednej časti nosovej priehradky ( loccus Kiesselbachi ) sa krvácania často opakujú, ale obyčajne nebývajú príliš prudké. Naproti tomu pri cievnych nádoroch, ako i symptomatické epistaxy vedú k prudším a recidivujúcim krvácaniam.)

Obj. pokojové  eupnoe, bez cynózy a ikteru, TT:   oropharynx pokojný v oblasti nosohltan zvyšky krvi  , tonzily nezväčšené.

Pulmo: dých.vezikulárne, čisté, Cor: AS pravid F:72/min. Abdomen bez hepatosplenomegálie

DKK, bez opuch a zápalu

Dg.R04.0 Epistaxa

Odpor. tekutiny, pokoj, cca 2 hod. zákaz prijem horúcich nápojov a jedál, nezdvíhať bremena, a liečba základného ochorenia

Vyhlasujem, že som bol poučený v súlade s § 6 zák.č.576/04 o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytovaní zdravotnej starostlivosti a možných následkoch pri nerešpektovaní liečebného režimu. Poučeniu som rozumel a s navrhnutým postupom súhlasím.      Podpis pacienta………..

Dif. dg. Epistaxy možno rozdeliť na dve veľké skupiny :

1. krvácanie z príčin miestnych,

2. krvácanie z celkových príčin – tzv. symptomatické epistaxy.

1. Krvácanie z miestnych príčin sú menej časté ako  symptomatické. Sú často spôsobené opakovaným

mechanickým dráždením sliznice prednej časti nosovej priehradky ( nesprávne čistenie nosa, škrabanie prstom, cudzie telesá v nose u detí ), profesionálnymi škodlivinami. V takýchto prípadoch krvácanie  pochádza obyčajne z locus Kiesselbachi (povrchovo uložený cievny pletenec v prednej časti nosovej priehradky). Krvácanie môže byť i pri vybočení nosovej priehradky, pri chronickej atrofickej nádche, pri nádoroch nosa.

2. Krvácanie z celkových príčin (symptomatické) – najčastejšími príčinami sú  artériová  hypertenzia  a

srdcovocievne ochorenia, ( ich podiel predstavuje okolo 50% ).

Virózy, horúčkovité ochorenia , akútne infekcie ( predstavujú 30% prípadov)

Hematologické choroby ( leukémia, hemofília, trombocytopenia a iné poruchy hemokoagulácie)

U pacientov užívajúcich  antikuagulácia:  heparínom, Warfarinom

Epistaxa u pacientov, užívajúcich preparáty kysliny acetylsalicylovej,

Pri hypovitaminóze C,  hormonálnych poruchách, či gestózach v gravidite, ako i pri iných ochoreniach napr.  Rendu-Osler-Weber.

Liečba: prvá pomoc !  horná časť trupu krvácajúcej osoby má byť vo zvýšenej polohe,  hlava ľahko predklonená, aby pacient neprehĺtal krv. Pacientovi prikladáme studené obklady na  čelo i šiju, prstom pritlačíme nosové krídlo k nosovej priehradke na niekoľko minút.

Ak krvácanie pretrváva, treba liečbu odborným ORL lekárom – zákrok zameraný na lokálny zdroj krvácania a tiež celkovú liečbu podľa ochorenia pacienta.

K miestnym liečebným zákrokom patrí :

– elektrokoagulácia krvácajúcich ciev po povrchovej anestézii,

– chemokoagulácia – pri menšom krvácaní (10-20% AgNO3 ),

– predná tamponáda – do nosa vkladáme gázové longety nasýtené sterilnou vazelínou,

– zadná tamponáda – tampónuje sa nosová dutina i nosohltan ( pri krvácaní zo zadných

a neidentifikovaných partií nosa ).

– balóniková tamponáda – metóda prednej i zadnej tamponády pomocou katétra s balónikmi,

– operácia nosovej priehradky – pri opakovanom ťažkom krvácaní z prednej časti nosovej

priehradky,

– podviazanie prívodných artérií – zastavenie silného neprestávajúceho krvácania.

Po zastavení krvácania niektorých z prostriedkov miestnej liečby je úlohou celkovej liečby čo

najrýchlejšia úprava vnútorného prostredia – náhrada krvných tekutín, stabilizácia krvného tlaku, liečba základného ochorenia.

Sestra

Príčiny ochorenia: Najčastejšou príčinou krvácania z nosa je vysychanie nosovej sliznice. Faktory vyvolávajúce krvácanie z nosa sú infekcia, trauma alebo poškodenie sliznice vyvolané škriabaním – najmä u detí, alergické a nealergické nádchy, hypertenzia, užívanie liekov na riedenie krvi, požívanie alkoholu. Medzi menej obvyklé príčiny patria nádory a vrodené krvácavé problémy.

Odporúčania: Zvlhčovať nosovú sliznicu rôznymi masťami alebo použitím morskej vody v spreji. Kedy neodkladne navštíviť  lekára: Ak krvácanie nemožno zastaviť  , Ak  je krvácanie silné alebo ak je strata krvi veľká.  Ak je krvácanie z nosa je spojené s horúčkou alebo bolesťami hlavy.
Vyšetrenie a  ošetrenie, aby sa zabránilo ďalšiemu krvácaniu. potreba pokoja, užívanie lieku podľa ordinácie, dodržiavanie liečebného režimu, ak bola vystavená DPN- poučí, zápis kontroly do DPN.

Pacient

Kontakt na internetovú stránku, kde budú informácie o ochorení,  zhrnutie edukácie, ktorá mu bola poskytnutá v ambulancii.

0

About the Author:

You must be logged in to post a comment.