Nasledujúce informácie sú určené len pre odbornú verejnosť v zdravotníctve!

Ste osobou, ktorá je v zmysle zákona považovaná za odbornú verejnosť (t.j. osobou oprávnenou predpisovať alebo vydávať lieky alebo zdravotnícke pomôcky)?

Dôležité upozornenie: Na tejto webovej stránke sú vypracované články v súlade s platnými právnymi predpismi ku dňu jeho uverejnenia. Autor ani Infodoktor, o.z. nemôže prevziať záruky za údaje týkajúce sa jeho aktuálnosti v budúcnosti. Je teda na každom, kto chce používať tieto informácie, aby si skontroloval aktuálnosť referencií uvedených v tomto článku na webovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR:https://www.slov-lex.sk/domov . Autor vopred ďakuje čitateľom za komentáre na vyššie uvedenú mailovú adresu.

VSTÚPIŤ