Prednášky z dní praktickej obezitológie 2014

Posted by:

Minárik_Pozitíva a riziká raw food diét pri kontrole telesnej hmotnosti a prevencii rakoviny

Mináriková_Výživové doplnky a prevencia nádorových ochorení

Minárik_Vademecum zdravej výživy

Wiczmandyová, Buzinkaiová_Obezita-základný determinant metabolického syndrómu

Telepjanová, Pavlová_Obezita a jej negatívne aspekty u seniorov

Seničová-Vplyv výživy na optimálny pooperačný priebeh pacienta

Oravcová-Obezita a jej vplyv v procese uplatňovania sa na trhu práce

Continue Reading →

0

A00.9

Posted by:

Obsah tejto strane sa pripravuje.

Cholera je nebezpečná hnačková infekčná choroba, ktorej pôvodcom je gramnegatívna baktéria Vibrio cholerae, najčastejšie biotypy Vibrio cholerae a Vibrio El Tor.
Vibrio cholerae produkuje enterotoxín choleragén, ktorý je príčinou vodnatých hnačiek – človek tak môže strácať až 25 litrov vody denne. Baktéria nepoškodzuje priamo črevnú stenu, ale svojim toxínom pôsobí na reguláciu chloridového kanála, známeho ako CFTR (z anglického „cystic fibrosis transmembrane conductance regulator“).
Zdrojom nákazy je výhradne človek – ...

Continue Reading →
0

E78.0

Posted by:

Čo potrebuje všeobecný lekár pre dospelých vedieť pre svoju klinickú prax ?
1. Aká je najpravdepodobnejšia diagnóza?
E78.0 Izolovaná hypercholesterolémia : Diagnostickým kritériom pre toto metabolické ochorenie je zvýšenie plazmatických hodnôt cholesterolu .
2. Existuje štandardný postup pre danú klinickú jednotku ?
Áno: Vestnik-2015-14-30_12_2015
3. Ako klinicky vyšetriť pacienta ?
Pri klinickom vyšetrení sa zameriavame: v rodinnej anamnéze sa zameriavame na rodičov a súrodencov s výskytom dg. infarkt myokardu ...

Continue Reading →
0

Z02.4

Posted by:

Lekárska  prehliadka k posúdeniu  zdravotnej spôsobilosti  na vedenie motorového vozidla

Čestné vyhlásenie ku zdravotnému stavu.

Posudzovaný vyhlasuje  že:

a) sa cítim zdravý/á a že nie som si vedomý/á, že mám stav, poruchu alebo chorobu, ktoré by negatívne ovplyvňovali alebo vylučovali moju zdravotnú spôsobilosť na vedenie motorového vozidla

b) sa necítim zdravý/á, mám nasledujúce zdravotné problémy:

c) sa cítim zdravý/á ale mám tento stav, poruchu alebo chorobu:

d) užívam pravidelne tieto lieky: užívam/užíval som pravidelne/nepravidelne tieto návykové látky:

Posudzovaný žiada o vodičské ...

Continue Reading →
0

Z25.1

Posted by:

Očkovanie vykoná lekár po poučení osoby o charaktere očkovania a po jej lekárskom vyšetrení; do zdravotnej dokumentácie vyznačí indikáciu alebo kontraindikáciu očkovania.

Z anamnézy vážne  ochorenia: ……Lieky:……  Alergie na lieky a potraviny : CA a EA: nebol/a  v úzkom kontakte v posledných 14 dňoch s potvrdeným prípadom COVID19.  nenavštívil/a /nepracovala posledné 14 dni v zariadení pre zraniteľne skupiny populácie, kde bol potvrdený prebehajúci prenos COVID-19 , počas predchádzajúcich 14 dní nenavštívil/a rizikové krajiny alebo regióny ...

Continue Reading →
0

Z021

Posted by:

Vstupná lekárska preventívna prehliadka

Krok 1. Pozri Odborne usmernenie MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Vestník MZ SR o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Krok 2.  Čestné vyhlásenie k  zdravotnému stavu a preukázanie  totožnosti.

Krok 3 . Základné vyšetrenie:  Pozri Zoznam vybraných faktorov práce a pracovného prostredia a vybrané práce, pri ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžadujú osobitné predpisy pre účely náplne lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci)

Anamnéza: na záchvatové ochorenie sa ...

Continue Reading →
0
Page 3 of 4 1234