Vybrané kapitoly XVIII. Subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne klinické a laboratórne nálezy, nezatriedené inde (R00 – R99)
R00.0 Tachykardia, bližšie neurčená
R00.1 Bradykardia, bližšie neurčená
R00.2 Búchanie srdca (palpitácie)
R00.8 Iná a bližšie neurčená porucha srdcovej činnosti
R01.1 Srdcový šelest, bližšie neurčený
R03.0 Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy artériovej hypertenzie
R03.1 Nameranie nešpecifického zníženého krvného tlaku
R04.0 Epistaxa
R04.1 Krvácanie z hrdla
R04.2 Hemoptýza
R04.9 Krvácanie z dýchacích ciest, bližšie neurčené
R05 Kašeľ
R06.0 Dýchavičnosť (dyspnoe)
R06.1 Stridor (hvizdot) pri dýchaní
R06.2 Sipenie (pískanie) pri dýchaní
R06.4 Hyperventilácia
R06.6 Čkanie
R06.7 Kýchanie
R06.88 Iná a bližšie neurčená porucha dýchania
R07.0 Bolesť v hrdle
R07.1 Bolesť v hrudníku pri dýchaní
R07.2 Prekordiálna bolesť
R07.4 Bolesť v hrudníku, bližšie neurčená
R09.1 Zápal pohrudnice
R09.3 Abnormálne spútum
R09.8 Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie určené
R10.0 Akútne brucho
R10.1 Bolesť v hornej časti brucha
R10.2 Bolesť v oblasti panvy a hrádze
R10.3 Bolesť v iných častiach podbrušia
R10.4 Iná a bližšie neurčená bolesť brucha
R11 Pocit na vracanie (nauzea) a vracanie (vomitus)
R12 Pálenie záhy
R13.0 Dysfágia s potrebou dohľadu počas prijímania potravy
R13.1 Dysfágia pri tracheostómii s (čiastočne) nafúknutým balónikom a potrebou toalety dýchacích ciest
R13.9 Iná dysfágia, bližšie neurčená
R14 Flatulencia a podobné poruchy
R15 Inkontinencia stolice
R16.0 Hepatomegália, nezatriedená inde
R16.1 Splenomegália, nezatriedená inde
R16.2 Hepatomegália so splenomegáliou, nezatriedená inde
R17 Žltačka, bližšie neurčená
R18 Ascites (brušná vodnatieľka)
R19.0 Zdurenie, masa, hrča v oblasti brucha alebo panvy
R19.1 Abnormálne črevné zvuky
R19.2 Viditeľná peristaltika
R19.3 Stuhnutie (rigidita) brucha
R19.4 Zmena vo vyprázdňovaní stolice
R19.6 Halitóza (zápach z úst)
R19.8 Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia tráviacej sústavy a brucha, bližšie určené
R20.0 Necitlivosť (anestézia) kože
R20.1 Znížená citlivosť (hypestézia) kože
R20.2 Kožné parestézie
R20.3 Zvýšená citlivosť (hyperestézia) kože
R20.8 Iná porucha kožnej citlivosti, bližšie určená
R21 Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky
R22.0 Lokalizované zdurenie, masa, hrča na hlave
R22.1 Lokalizované zdurenie, masa, hrča na krku
R22.2 Lokalizované zdurenie, masa, hrča na trupe
R22.3 Lokalizované zdurenie, masa, hrča na hornej končatine
R22.4 Lokalizované zdurenie, masa, hrča na dolnej končatine
R22.7 Lokalizované zdurenie, masa, hrča na viacerých miestach
R22.9 Lokalizované zdurenie, masa, hrča, bližšie neurčená
R23.0 Cyanóza (sinavosť)
R23.1 Bledosť (pallor)
R23.2 Sčervenanie (flush)
R23.3 Spontánne ekchymózy
R23.4 Zmeny štruktúry kože
R23.8 Iné a bližšie neurčené zmeny kože
R25.0 Abnormálne pohyby hlavy
R25.1 Trasľavosť (tremor), bližšie neurčená
R25.2 Kŕč a spazmus
R25.3 Fascikulácia
R25.8 Iné a bližšie neurčené abnormálne mimovôľové pohyby
R26.0 Ataktická chôdza
R26.1 Paralytická chôdza
R26.2 Ťažkosti pri chôdzi, nezatriedené inde
R26.3 Imobilita
R26.8 Iná a bližšie neurčená porucha chôdze a pohyblivosti (mobility)
R27.0 Ataxia, bližšie neurčená
R27.8 Iná a bližšie neurčená porucha koordinácie
R29.0 Tetania
R29.1 Meningizmus
R29.2 Abnormálny reflex
R29.3 Porucha držania tela
R29.4 Lúpavé bedro (coxa saltans)
R29.5 Neurologický neglect syndróm
R29.6 Náchylnosť k pádom, nezatriedená inde
R29.8 Iný a bližšie neurčený subjektívny a objetívny príznak postihnutia nervovej, svalovej a kostrovej sústavy
R30.0 Dyzúria
R30.1 Bolestivé nutkanie na močenie (tenesmus vesicae)
R30.9 Bolestivé močenie, bližšie neurčené
R31 Hematúria, bližšie neurčená
R32 Inkontinencia moču, bližšie neurčená
R33 Retencia moču
R34 Anúria a oligúria
R35 Polyúria
R36 Výtok z uretry
R39.0 Extravazácia moču
R39.1 Iné poruchy močenia
R39.2 Extrarenálna urémia
R39.8 Iný a bližšie neurčený subjektívny a objektívny príznak poruchy močovej sústavy
R40.0 Somnolencia
R40.1 Sopor (stupor)
R40.2 Kóma, bližšie neurčená
R41.0 Dezorientácia, bližšie neurčená
R41.1 Antegrádna amnézia
R41.2 Retrográdna amnézia
R41.3 Iná amnézia
R41.8 Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia
R42 Závrat (vertigo)
R43.0 Anosmia
R43.1 Parosmia
R43.2 Parageusia
R43.8 Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti
R44.0 Sluchové halucinácie
R44.1 Zrakové halucinácie
R44.2 Iné halucinácie
R44.3 Halucinácie, bližšie neurčené
R44.8 Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania
R45.0 Nervozita
R45.1 Nepokoj a vzrušenosť
R45.2 Pocit nešťastia
R45.3 Demoralizácia a apatia
R45.4 Podráždenosť a zlosť
R45.5 Nepriateľské pocity
R45.6 Fyzické násilie
R45.7 Stav emočného šoku a stresu, bližšie neurčený
R45.8 Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu
R46.0 Veľmi nízka úroveň osobnej hygieny
R46.1 Bizarný osobný zjav
R46.2 Čudné a nevysvetliteľné správanie
R46.3 Hyperaktivita
R46.4 Pomalosť a slabé reagovanie
R46.5 Podozrievavosť a nápadná vyhýbavosť
R46.6 Neprimeraná ustarostenosť a zaujatosť zaťažkávacími udalosťami
R46.7 Veľavravnosť s nepodstatnými podrobnosťami, ktoré zastierajú dôvod na kontakt
R46.8 Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s výzorom a správaním
R47.0 Dysfázia a afázia
R47.1 Dysartria a anartria
R47.8 Iná a bližšie neurčená porucha reči
R48.0 Dyslexia a alexia
R48.1 Agnózia
R48.2 Apraxia
R48.8 Iné symbolické dysfunkcie, bližšie neurčené
R49.0 Dysfónia
R49.1 Afónia
R49.2 Hypernazalita a hyponazalita
R49.8 Iné poruchy hlasu, bližšie neurčené
R50.0 Horúčka so zimnicou
R50.1 Pretrvávajúca horúčka
R50.2 Horúčka, zapríčinená liekmi
R50.80 Horúčka neznámeho pôvodu
R50.88 Iná horúčka, bližšie určená
R50.9 Horúčka, bližšie neurčená
R51 Bolesť hlavy
R52.0 Akútna bolesť
R52.1 Chronická neutíšiteľná bolesť
R52.2 Iná chronická bolesť
R52.9 Bolesť, bližšie neurčená
R53 Malátnosť a únava
R54 Senilita
R55 Synkopa a kolaps
R56.0 Febrilné kŕče
R56.8 Iné kŕče, bližšie neurčené
R57.0 Kardiogénny šok
R57.1 Hypovolemický šok
R57.2 Septický šok
R57.9 Šok, bližšie neurčený
R58 Krvácanie, nezatriedené inde
R59.0 Lokalizované zväčšenie lymfatických uzlín
R59.1 Generalizované zväčšenie lymfatických uzlín
R59.9 Zväčšenie lymfatických uzlín, bližšie neurčené
R60.0 Lokalizovaný opuch
R60.1 Generalizovaný opuch
R60.9 Opuch, bližšie neurčený
R61.0 Lokalizovaná hyperhidróza
R61.1 Generalizovaná hyperhidróza
R61.9 Hyperhidróza, bližšie neurčená
R62.0 Oneskorené dosiahnutie očakávaného stupňa fyziologického vývinu
R62.8 Iné zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine
R62.9 Zaostávanie v očakávanom normálnom fyziologickom vývine, bližšie neurčené
R63.0 Anorexia (nechutenstvo)
R63.1 Polydipsia
R63.2 Polyfágia
R63.3 Ťažkosti s výživou a nesprávne usmerňovanie výživy
R63.4 Abnormálne chudnutie
R63.5 Abnormálne priberanie
R63.6 Nedostatočný príjem potravy a vody v dôsledku zanedbávania seba samého
R63.8 Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín
R64 Kachexia (vycivenosť)
R65.0! Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) infekčného pôvodu bez orgánového zlyhávania
R65.1! Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) infekčnej genézy s orgánovým zlyhávaním
R65.2! Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) neinfekčnej genézy bez orgánového zlyhávania
R65.3! Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS) neinfekčnej genézy s orgánovým zlyhávaním
R65.9! Syndróm systémovej zápalovej odpovede (SIRS), bližšie neurčený
R68.0 Hypotermia nesúvisiaca s nízkou teplotou prostredia
R68.1 Nešpecifické príznaky charakteristické pre dojčenský vek
R68.2 Suchosť úst, bližšie neurčená
R68.3 Kyjačikovité prsty
R68.8 Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky, bližšie určené
R69 Neznáme a bližšie neurčené príčiny chorobnosti
R70.0 Zrýchlená sedimentácia erytrocytov
R70.1 Abnormálna viskozita plazmy
R71 Abnormality červených krviniek
R72 Abnormality bielych krviniek, nezatriedené inde
R72.0 Odchýlky v diferenciálnom obraze leukocytov NS
R72.8 Iné odchýlky bielych krviniek nezatriedené inde
R73.0 Abnormálny glukózový tolerančný test
R73.9 Hyperglykémia, bližšie neurčená
R74.0 Zvýšená aktivita aminotransferáz a dehydrogenázy kyseliny mliečnej [LDH] v krvnom sére
R74.8 Abnormálna aktivita iných enzýmov v krvnom sére
R74.9 Abnormálna aktivita bližšie neurčeného enzýmu v krvnom sére
R75 Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)
R76.0 Zvýšený titer protilátky
R76.1 Abnormálna reakcia na tuberkulínový test
R76.2 Falošne pozitívna sérologická skúška na syfilis
R76.8 Iné abnormálne imunologické nálezy v krvnom sére, bližšie určené
R76.9 Abnormálny imunologický nález v krvnom sére, bližšie neurčený
R77.0 Abnormality albumínu
R77.1 Abnormality globulínu
R77.2 Abnormality alfa-fetoproteínu
R77.8 Ostatné bližšie určené abnormality bielkovín plazmy
R77.9 Abnormality bielkovín plazmy, bližšie neurčené
R78.0 Nález alkoholu v krvi
R78.1 Nález opiátov v krvi
R78.2 Nález kokaínu v krvi
R78.3 Nález halucinogénu v krvi
R78.4 Nález iných liekov a látok s možnosťou závislosti
R78.5 Nález psychotropnej látky v krvi
R78.6 Nález steroidovej látky v krvi
R78.7 Nález abnormálnej koncentrácie ťažkého kovu v krvi
R78.8 Nález inej bližšie určenej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza
R78.9 Nález bližšie neurčenej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza
R79.0 Abnormálna koncentrácia minerálov v krvnom sére
R79.8 Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi
R79.9 Abnormálny nález v chemickom zložení krvi, bližšie neurčený
R80 Izolovaná proteinúria
R81 Glykozúria
R82.0 Chylúria
R82.1 Myoglobinúria
R82.2 Bilirubinúria
R82.3 Hemoglobinúria
R82.4 Acetonúria
R82.5 Zvýšená koncentrácia liekov, liečiv a biologicky aktívnych látok v moči
R82.6 Abnormálna koncentrácia látky prevažne nemedicínskeho pôvodu v moči
R82.7 Abnormálne nálezy pri mikrobiologickom vyšetrení moču
R82.9 Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči
R83.0 Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota enzýmov
R83.1 Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: abnormálna hodnota hormónov
R83.9 Abnormálny nález v mozgovomiechovom moku: bližšie neurčený abnormálny nález
R84.0 Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích ústrojov a hrudníka: abnormálna hodnota enzýmov
R84.1 Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích ústrojov a hrudníka: abnormálna hodnota hornónov
R84.9 Abnormálny nález vo vzorkách z dýchacích ústrojov a hrudníka: bližšie neurčený abnormálny nález
R85.0 Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich ústrojov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota enzýmov
R85.1 Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich ústrojov a brušnej dutiny: abnormálna hodnota hormónov
R85.4 Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich ústrojov a brušnej dutiny: abnormálny imunologický nález
R85.5 Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich ústrojov a brušnej dutiny: abnormálny mikrobiologický nález
R85.6 Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich ústrojov a brušnej dutiny: abnormálny cytologický nález
R85.7 Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich ústrojov a brušnej dutiny: abnormálny histologický nález
R85.8 Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich ústrojov a brušnej dutiny: iný abnormálny nález
R85.9 Abnormálny nález vo vzorkách z tráviacich ústrojov a brušnej dutiny: bližšie neurčený abnormálny nález
R86.0 Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných ústrojov: abnormálna hodnota enzýmov
R86.9 Abnormálny nález vo vzorkách z mužských pohlavných ústrojov: bližšie neurčený abnormálny nález
R87.0 Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných ústrojov: abnormálna hladina enzýmov
R87.1 Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných ústrojov: abnormálna hladina hormónov
R87.9 Abnormálny nález vo vzorkách zo ženských pohlavných ústrojov: bližšie neurčený abnormálny nález
R89.0 Abnormálny nález vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota enzýmov
R89.1 Abnormálny nález vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív: abnormálna hodnota hormónov
R89.4 Abnormálny nález vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív: abnormálný imunologicky nález
R89.5 Abnormálny nález vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív: abnormálny mikrobiologický nález
R89.6 Abnormálny nález vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív: abnormálny cytologický nález
R89.7 Abnormálny nález vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív: abnormálny histologický nález
R89.8 Abnormálny nález vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív: iný abnormálny nález
R89.9 Abnormálny nález vo vzorkách z iných ústrojov, sústav a tkanív: bližšie neurčený abnormálny nález
R90.0 Vnútrolebkový rozpínavý proces
R90.8 Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálnej nervovej sústavy
R91 Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení pľúc
R92 Abnormálny nález pri diagnostickom zobrazení prsníka
R94.0 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení centrálnej nervovej sústavy
R94.1 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení periférnej nervovej sústavy a zmyslových ústrojov
R94.2 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pľúc
R94.3 Abnormálne výsledky kardiovaskulárnych funkčných vyšetrení
R94.4 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení obličiek
R94.5 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení pečene
R94.6 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení štítnej žľazy
R94.7 Abnormálne výsledky vyšetrení iných endokrinných funkcií
R94.8 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných ústrojov a sústav
R95 Náhla smrť dojčaťa
R96.0 Okamžitá smrť
R96.1 Smrť, ktorá nastala za menej ako 24 hodín od začiatku príznakov, ináč nevysvetlená
R98 Smrť bez svedkov
R99 Iná nepresne určená a neurčená príčina smrti