Výbrané kapitoly  Nepokrytý kód U07.0
U07.1 Potvrdená infekcia COVID-19
U07.2 Podozrenie z infekcie COVID-19