Infodoktor, Váš poradca

Vitajte na našej  webovej stránke! Infodoktor.sk  je webová stránka určená pre lekárov, sestry a pacientov.  Prináša Vám užitočné  informácie  o zdraví a chorobe. Máte možnosť dozvedieť sa o najnovších metódach liečby, vyhľadať informácie o prevencii a liečbe  jednotlivých chorôb, získať prehľad o vyšetreniach a spôsoboch  liečby. Odbornej verejnosti ponúka  aktuálne informácie o platných legislatívnych predpisoch a ich využití v každodennej ambulantnej praxi.  Hlavnou myšlienkou je  podpora  vzdelávania a výchovy  zdravotníckeho personálu a našich pacientov.

pacient

pacient

Edukačné materiály pre pacientov 
Správna životospráva
Diéty

Užitočné linky
Vedeli ste?

  • Salus aegroti, suprema lex- Blaho chorého, najvyšší zákon –Základný princíp medicínskej etiky

Partneri projektu