Infodoktor, Vás s potešením víta vo svete elektronických informácií, na mieste, kde najväčšia skupina poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v SR spolu s ich pacientmi nájde potrebné informácie. Pre možnú spoluprácu s našim webovým portálom Infodoktor.sk hľadáme sestry, ktorí sa budú spolupodieľať na tvorbe webovej stránky. Infodoktor.sk je webová stránka určená pre lekárov, sestry a pacientov. Ponúkame možnosť prezentovať články na našej stránke, čo je príležitosť pre Vaše zviditeľnenie sa a bezplatné vzdelávanie. V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na webovej stránke ww.infodoktor.sk, prípadne      e-mailom: infodoktor.sk@gmail.com. S pozdravom, realizačný tím Infodoktor.sk  

nurse2

sestra

Zmeny a informácie
Ambulantná sestra
Edukácia sestrou
Vzdelávanie v neodkladnej resuscitácii

Pridajte sa k nám 

 

  • Salus aegroti, suprema lex- Blaho chorého, najvyšší zákon –Základný princíp medicínskej etiky

Partneri projektu